Leczenie

Bank komórek jajowych

Mrożenie komórek jajowych i przechowywanie ich w tzw. banku to sposób na zabezpieczenie płodności na przyszłość.

Płodność kobiety jest ściśle związana z jej wiekiem – po 35. roku życia szansa na zajście w ciążę w naturalny sposób zmniejsza się. Warto więc pomyśleć o tym jak zachować szansę na urodzenie dziecka w późniejszym wieku, gdy zmniejszy się ilość i jakość komórek jajowych.

Dla kobiet, które planują macierzyństwo w późniejszym okresie swojego życia, istnieje możliwość zamrożenia swoich komórek jajowych. Mogą one być przechowywane przez kilka lat i zostać wykorzystane w przyszłości.

W każdym wieku kobieta może sprawdzić jak dużo czasu ma na rozpoczęcie starań o dziecko – możemy to określić na podstawie prostego badania AMH, czyli hormonu antymullerowskiego. W przypadku niskich wartości AMH zalecamy skorzystanie z możliwości mrożenia komórek jajowych.

Zamrożenie komórek jajowych to metoda zabezpieczenia płodności skierowana do pacjentek zagrożonych utratą płodności w związku z przebiegiem występującego u nich schorzenia mogącego obniżać płodność lub planowanym leczeniem (np. onkologicznym). Zalecane jest również w sytuacji niskiej rezerwy jajnikowej i braku planów prokreacyjnych w obecnej chwili lub braku stałego partnera.

Zobacz artykuł Jak w prosty sposób sprawdzić swoją płodność.

Wiedza

Dowiedz się więcej czytając nasze artykuły

Zarządzaj plikami cookies