Opole - Programy dofinansowań

17/10/2022

Szansa na rodzicielstwo - Wspieramy diagnostykę i leczenie niepłodności - Przewidywany termin realizacji: lata 2023−2024

,,Szansa na rodzicielstwo dla mieszkańców Województwa Opolskiego w zakresie wsparcia diagnostyki i leczenia niepłodności”

Samorząd Województwa Opolskiego mając na uwadze niski przyrost naturalny oraz co raz większy procent niepłodności wśród ludności – zabezpieczył środki własne na lata 2023-2024 na realizację programu „Szansa na rodzicielstwo dla mieszkańców Województwa Opolskiego w zakresie wsparcia diagnostyki i leczenia niepłodności”.

Program umozliwia wstepna diagnostyke w kierunku nieplodnosci oraz skorzystanie z procedur wspomaganego rozrodu, dajac tym samym mozliwosc leczenia parom, u ktorych zdiagnozowano nieplodnosc, a inne mozliwosci terapeutyczne nie istnieja lub zostaly wczesniej bezskutecznie wykorzystane. 

O kwalifikacji do programu decydują kwestie formalne i medyczne oraz kolejność zgłoszeń.

Grupą docelową programu będą uczestnicy – pary spełniające łącznie poniższe kryteria:

  1. są mieszkańcami województwa opolskiego od minimum 12 miesięcy przed zgłoszeniem się do Programu,
  2. trwająca co najmniej rok, niezdolność do poczęcia i urodzenia dziecka, mimo regularnego współżycia, bez użycia środków antykoncepcyjnych w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do programu, możliwość uczestniczenia w programie par w tzw. wtórnej niepłodności (posiadających 1 dziecko),
  3. wiek kobiety 20− 42  lata (rocznik badany w dniu zgłoszenia do Programu).

Przewidywana liczba uczestników:  Szacuje się, że uczestnictwo w programie możliwe będzie dla około 260 par dotkniętych w/w problemem.

Przewidywany termin realizacji: lata 2023−2024

Zarządzaj plikami cookies