Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców gminy Kluczbork w latach 2024 – 2026.

CZYTAJ DALEJ

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że zgodnie z Ogłoszeniem Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 8 maja 2024 r., PARENS Ośrodek Leczenia Niepłodności Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, zostało wybrane JEDYNYM realizatorem programu polityki zdrowotnej pod nazwą "Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców gminy Kluczbork w latach 2024 - 2026".

 

Umowa pomiędzy Gminą Kluczbork, a Parens Opole została już podpisana! Zapraszamy wszystkie zainteresowane Pary do kwalifikacji w naszym Ośrodku.

 

Termin realizacji Programu Kluczborskiego przewidziano do dnia 31 grudnia 2026 r.

Gmina Kluczbork planuje objąć Programem na lata 2024-2026 42 pary, po 14 par w każdym roku.

Program umożliwia dofinansowanie do jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego lub jednej procedury adopcji zarodka zakwalifikowanym parom, u których zdiagnozowano niepłodność, a inne możliwości terapeutyczne nie istnieją lub zostały wyczerpane. Program obejmuje dofinansowanie do wysokości 100% kosztów, łącznie nie więcej niż 7000 zł jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie lub dofinansowanie do wysokości 100% kosztów, łącznie nie więcej niż 4000 zł jednej procedury adopcji zarodka.

 

Kryteria kwalifikacji oraz wyłączenia do programu polityki zdrowotnej

Do Programu zostaną zakwalifikowane pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez spontaniczną koncepcję, które spełniają następujące kryteria:

- wiek kobiety mieści się w przedziale 20 - 42 lat (w/g rocznika urodzenia);

- spełniają określone ustawą warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka;

- szybkiej kwalifikacji podlegają pary ze schorzeniami onkologicznymi w celu zabezpieczenia płodności poprzez kriokonserwację gamet lub zarodków;

- przynajmniej jedna osoba z pary zamieszkuje na terenie gminy Kluczbork przez co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie oraz składa zeznanie podatkowe i rozlicza się we właściwym dla Kluczborka urzędzie skarbowym;

- oświadczyły, że procedura zapłodnienia pozaustrojowego lub dawstwa zarodka która będzie wykonana w ramach niniejszego Programu nie jest finansowana z innych środków publicznych;

- wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów a także na ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji oocytów.

 

Kryteria wykluczenia stanowią:

Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa

partnerskiego:

- potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy - FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu i hormon antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL;

- nawracające utraty ciąż w tym samym związku (więcej niż trzy udokumentowane poronienia);

- nieodpowiednia reakcja na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji;

- wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;

- brak macicy.

 

Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie - dawstwo męskich komórek rozrodczych:

- potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania:

    * hormon folikulotropowy - FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu i hormon antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL;

- nieodpowiednia reakcja na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji;

* wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;

* brak macicy;

* negatywna opinia zespołu konsultacyjnego powołanego przez Realizatora, w którego skład powinien wejść przynajmniej jeden psycholog z praktyką w psychologii leczenia niepłodności konsultujący parę na okoliczność gotowości rodzicielstwa niegenetycznego.

 

Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie w przypadku dawstwa żeńskich komórek rozrodczych lub do procedury adopcji zarodka:

- wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;

- brak macicy;

- negatywna opinia zespołu konsultacyjnego powołanego przez Realizatora, w którego skład powinien wejść przynajmniej jeden psycholog z praktyką w psychologii leczenia niepłodności konsultujący parę na okoliczność gotowości rodzicielstwa niegenetycznego.

O kwalifikacji do Programu będzie decydowała kolejność zgłoszeń (poprawnie złożonych wniosków) w miarę dostępności miejsc, przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów włączenia i braku kryteriów wykluczających z Programu.

 

Pełna treść Programu: https://www.kluczbork.eu/plik,19684,uchwala-nr-lxix-961-24-rady-miejskiej-w-sprawie-przyjecia-programu-polityki-zdrowotnej-pdf.pdf

 

Zapraszamy do kwalifikacji w Parens Ośrodek Leczenia Niepłodności Sp. z o.o. w Opolu

ul. Juliana Tuwima 1, 45-551 Opole

tel.: +48 608 303 060

e-mail: parens.opole@invitrogmw.pl

Zarządzaj plikami cookies