Kraków - Programy dofinansowań

Aktualnie realizujemy następujące programy dofinansowania Invitro:

Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności dla mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa

Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Tarnowie Centrum Leczenia Niepłodności PARENS w Krakowie zostało wybrane jednym z realizatorów „Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa”. Program dofinansowany jest z budżetu Miasta Tarnowa

Nabór par do programu na rok 2024 został już zamknięty.

Kryteria kwalifikacji par do Programu dotyczącej zastosowania metody zapłodnienia pozaustrojowego:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20-42 lat (nie ukończony 42 rok życia), a mężczyzny 20-50 lat;
 • osoby aplikujące do Programu (kobieta i mężczyzna) muszą mieszkać na terenie Tarnowa;
 • u osób aplikujących do Programu (kobieta i mężczyzna) musi zostać stwierdzona i potwierdzona dokumentacją medyczną, bezwzględna przyczyna niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności zgodne z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu, wraz ze wskazaniem do zapłodnienia pozaustrojowego;
 • osoby aplikujące do programu wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów kriokonserwacji zarodków, przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów, a także na ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji i przechowywania kriokonserwowanych oocytów, oraz ich ewentualnego zapłodnienia w kolejnym cyklu leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego;

Wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego obejmują:

a) czynnik jajowodowy:

− u pacjentek z trwałym uszkodzeniem jajowodów,

− u pacjentek zdyskwalifikowanych z powodu braku szansy na powodzenie leczenia operacyjnego niepłodności,

− u pacjentek z upośledzoną funkcją jajowodów przy zachowanej drożności lub po nieskutecznej operacji mikrochirurgicznej,

b) czynnik jajnikowy niepłodności: brak ciąży po co najmniej sześciu cyklach farmakologicznej

indukcji jajeczkowania,

c) endometrioza:

− I, II stopień, tak jak w lit. d,

− III, IV stopień, tak jak w lit. a,

d) niepłodność niewyjaśnionego pochodzenia (idiopatyczna)

− u kobiet do ukończenia 35 roku życia, jeżeli trwa dłużej niż 24 miesiące,

− u kobiet powyżej 35 roku życia, jeżeli trwa dłużej niż 12 miesięcy,

e) czynnik męski:

− w przypadku stwierdzenia koncentracji plemników poniżej 3 mln/ml nasienia,

− w przypadku niepłodności trwającej dłużej niż 12 miesięcy,

− w przypadku stwierdzenia koncentracji plemników 3 -15 mln/ml nasienia,

− w przypadku niepłodności trwającej dłużej niż 24 miesiąc,

Kryteria wykluczenia par z Programu:

 W przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa partnerskiego:

 • potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (hormon folikulotropowy – FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormonu antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL);
 • nieodpowiednia odpowiedź na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem jest brak pozyskania komórek jajowych w 2 cyklach stymulacji;
 • nawracające utraty ciąż w tym samym związku;
 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
 • brak macicy.

W przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa innego niż partnerskie (dawstwo męskich komórek rozrodczych):

 • potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy – FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL;
 • nieodpowiednia odpowiedź na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji;
 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
 • brak macicy;
 • negatywna opinia zespołu konsultacyjnego powołanego przez Realizatora, w którego skład powinien wejść przynajmniej jeden psycholog z praktyką w psychologii leczenia niepłodności konsultujący parę na okoliczność gotowości rodzicielstwa niegenetycznego.

 

W przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa innego niż partnerskie (dawstwo żeńskich komórek rozrodczych) lub procedury adopcji zarodka:

 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
 • brak macicy;
 •  negatywna opinia zespołu konsultacyjnego powołanego przez Realizatora, w którego skład powinien wejść przynajmniej jeden psycholog z praktyką w psychologii leczenia niepłodności konsultujący parę na okoliczność gotowości rodzicielstwa niegenetycznego.

Szczegółowy opis Programu: 

Zalacznik_Nr_1_-Uchwala_Rady_Miejskiej_w_Tarnowie_w_sprawie_Programu

 

 

Program polityki zdrowotnej w zakresie diagnozowania i leczenia niepłodności dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego na rok 2024

Program polityki zdrowotnej w zakresie diagnozowania i leczenia niepłodności dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego na rok 2024

Uprzejmie informujemy, że Parens Centrum Leczenia Niepłodności w Krakowie jest jednym z trzech realizatorów Programu polityki zdrowotnej w zakresie diagnozowania i leczenia niepłodności dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego na rok 2024. Świadczenia objęte Programem będą dofinansowane z budżetu Starostwa Powiatowego w Olkuszu.  

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Etap 1 (diagnostyka dla 50 par), do którego mogą przystąpić pary spełniające następujące kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20-42 lata (wg rocznika urodzenia);
 • od minimum 12 miesięcy bezskutecznie starają się o ciążę (w przypadku, kiedy kobieta ukończyła 35 rok życia wymagany okres bezskutecznych starań skraca się do minimum 6 miesięcy);
 • są mieszkańcami powiatu olkuskiego (co najmniej jedna osoba, według oświadczenia).

Etap 2 (terapeutyczny dla 12 par), w ramach którego pary mogą przystąpić do procedury zapłodnienia pozaustrojowego lub do procedury adopcji zarodka, spełniające następujące kryteria:

 • przeszły badania i konsultacje w ramach I etapu Programu (diagnostyki) lub ukończyły diagnostykę w ramach projektu “Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020” lub w ramach jego kontynuacji na kolejne lata;
 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20 – 42 lat (w/g rocznika urodzenia, w momencie kwalifikacji do Programu);
 • spełniają określone ustawą warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka;
 • są mieszkańcami powiatu olkuskiego (co najmniej jedna osoba, według oświadczenia);
 • wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów a także na ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji oocytów

i nie wykluczone na podstawie następujących czynników

 • potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy – FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL;
 • nawracające utraty ciąż w tym samym związku (więcej niż trzy udokumentowane poronienia);
 • nieodpowiednia reakcja na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji;
 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
 • brak macicy;
 • negatywna opinia zespołu konsultacyjnego powołanego przez Realizatora, w którego skład powinien wejść przynajmniej jeden psycholog z praktyką w psychologii leczenia niepłodności konsultujący parę na okoliczność gotowości rodzicielstwa niegenetycznego.

Szczegółowy opis Programu:  pod tym linkiem

Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Kielce

Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Kielce

Z radością informujemy, że Parens Centrum Leczenia Niepłodności w Krakowie zostało wybrane jako jeden z czterech realizatorów Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Kielce na lata 2021-2024. 

Zostały ostanie miejsca. Zapraszamy do kontaktu w sprawie zasad składania wniosków i kwalifikacji.

Kryteria kwalifikacji do udziału w programie polityki zdrowotnej dotyczącej zastosowania metody zapłodnienia pozaustrojowego:

 • osoby aplikujące do Programu (kobieta i mężczyzna) w dniu zgłoszenia muszą mieć ukończone 20 lat;
 • osoby aplikujące do Programu (kobieta i mężczyzna) muszą mieszkać na terenie Kielc;
 • u osób aplikujących do Programu (kobieta i mężczyzna) musi zostać stwierdzona i potwierdzona dokumentacją medyczną, bezwzględna przyczyna niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności zgodne z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu, wraz ze wskazaniem do zapłodnienia pozaustrojowego. Poniżej kryteria kwalifikacji do leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego:

Czynnik jajowodowy:

 1. a) u kobiet z trwałym uszkodzeniem jajowodów;
 2. b) u kobiet zdyskwalifikowanych z leczenia operacyjnego;
 3. c) u kobiet z upośledzoną funkcją jajowodów przy zachowanej drożności lub po operacji mikrochirurgicznej i upływie 2 lat bez ciąży. Warunkiem zalecenia oczekiwania jest brak innych czynników mogących mieć wpływ na szansę na ciążę (nieprawidłowe nasienie, wiek kobiety > 35 lat, czas trwania niepłodności 2 lat, wiek kobiety < 35 lat; b) jeżeli trwa > 1 roku, wiek kobiety > 35 lat.

Niepłodność idiopatyczna

 1. a) jeżeli trwa > 2 lat, wiek kobiety < 35 lat;
 2. b) jeżeli trwa > 1 roku, wiek kobiety > 35 lat.

Czynnik męski:

 1. a) całkowita liczba plemników ruchomych < 1 mln wskazane ICSI;
 2. b) liczba plemników ruchomych 1-10 mln w przypadku niepłodności dłuższej niż 2 lata;
 3. c) liczba plemników > 10 mln – tak jak w niepłodności idiopatycznej.

Endometrioza

 1. a) I, II stopień – tak jak niepłodność idiopatyczna;
 2. b) III, IV stopień – tak jak czynnik jajowodowy.

Zaburzenia hormonalne do 6 cykli stymulowanych bez efektu.

Nieudane próby inseminacji domacicznej do 3 cykli

 

Kryteria wyłączenia z programu polityki zdrowotnej dotyczącej zastosowania zapłodnienia pozaustrojowego

Wyłączenie z Programu powoduje: niespełnienie któregoś z wyżej wymienionych kryteriów kwalifikacji do Programu określonego w pkt 1-3 lub jednego z pkt 4, lub przeciwskazania medyczne, lub przedłożenie realizatorowi przez uczestnika Programu pisemnej rezygnacji z udziału w dalszych działaniach Programu zgodnej z załącznikiem C, lub niżej określone wskazania medyczne:

 • potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (hormon folikulotropowy – FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormonu antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL);
 • nieodpowiednia odpowiedź na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w 2 cyklach stymulacji;
 • nawracające utraty ciąż w tym samym związku;
 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
 • brak macicy.

Szczegółowy opis Programu:1.uchwała in vitro – Kielce

In Vitro dla Radomia – leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego w roku 2024

In Vitro dla Radomia – leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego w roku 2024

Z radością informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomia z dnia 12 stycznia 2024 r.,  Parens Centrum Leczenia Niepłodności w Krakowie zostało wybrane JEDYNYM realizatorem programu polityki zdrowotnej pod nazwą „In Vitro dla Radomia  – leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego w roku 2024”. Program jest realizowany przez Parens w partnerstwie z podmiotem mającym siedzibę w Radomiu – Bat-Med.

Wnioski o uczestnictwo w Programie należy składać osobiście w Klinice Bat-Med w Radomiu.
Adres: ul. ks.prof. Włodzimierza Sedlaka 4/6/8, Radom

Strona internetowa Kliniki Bat-Med – partnera Centrum Parens z Radomia: https://bat-med.pl/

 

Kryteria udziału w programie

 • osoby aplikujące do Programu (kobieta i mężczyzna) w dniu zgłoszenia powinni mieścić się w przedziale wiekowym 20 do 40 lat wg rocznika urodzenia; jednak dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u pacjentów w wieku do 42 lat według rocznika urodzenia, jeżeli stężenie AMH jest powyżej 0,7 ng/ml,
 • osoby aplikujące do Programu (kobieta i mężczyzna) muszą być mieszkańcami Radomia;
 • 4. u osób aplikujących do programu (kobieta i mężczyzna) musi zostać stwierdzona i potwierdzona dokumentacją medyczną, bezwzględna przyczyna niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności zgodne z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do programu, wraz ze wskazaniem do zapłodnienia pozaustrojowego.

Kryteria kwalifikacji do leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego:

1) Czynnik jajowodowy:

 1. u kobiet z trwałym uszkodzeniem jajowodów;
 2. u kobiet zdyskwalifikowanych z leczenia operacyjnego;
 3. u kobiet z upośledzoną funkcją jajowodów przy zachowanej drożności lub po operacji mikrochirurgicznej i upływie 2 lat bez ciąży. Warunkiem zalecenia oczekiwania jest brak innych czynników mogących mieć wpływ na szansę na ciążę (nieprawidłowe nasienie, wiek kobiety powyżej 35 r.ż, czas trwania niepłodności <3 lat tj.
 • endometrioza,
 • zaburzenia jajeczkowania,
 • niepłodność idiopatyczna:
 • jeżeli trwa > 2 lat, wiek kobiety < 35 lat;
  b. jeżeli trwa > 1 roku, wiek kobiety > 35 lat.

2) Czynnik męski:

 1. całkowita liczba plemników ruchomych < 1 mln wskazane ICSI;
 2. liczba plemników ruchomych 1-10 mln w przypadku niepłodności dłuższej niż 2 lata;
 3. liczba plemników > 10 mln – tak jak w niepłodności idiopatycznej.

3) Endometrioza

 1. I, II stopień – tak jak niepłodność idiopatyczna;
 2. III, IV stopień – tak jak czynnik jajowodowy.

4) Zaburzenia hormonalne do 6 cykli stymulowanych bez efektu.

5) Nieudane próby inseminacji domacicznej do 3 cykli.

Wszystkie powyżej określone kryteria w pkt 1- 3 i co najmniej jedno kryterium z pkt 4 musi być spełnione. Niespełnienie co najmniej jednego kryterium określonego w pkt 1 3 lub

Żadnego kryterium określonego w pkt 4 stanowi przeciwwskazanie do udziału w programie.

Niespełnienie, któregoś z wyżej wymienionych kryteriów kwalifikacji do programu lub przeciwskazania medyczne lub przedłożenie realizatorowi przez uczestnika programu, pisemnej rezygnacji z udziału w dalszych działaniach programu zgodnej z załącznikiem powoduje wyłączenie z programu.

Szczegółowy opis Programu: BiP Radom

Zarządzaj plikami cookies