Leczenie

Bank nasienia, bank spermy

W banku nasienia Parens przechowujemy zamrożone nasienie:

 • Pacjentów – w celu zabezpieczenia płodności np. w przypadku nowotworów. Zobacz Oncofertility
 • Dawców nasienia

 

Dawstwo nasienia

Z nasienia dawcy korzystają pary, u których główną przyczyną niepłodności jest czynnik męski:

 • azoospermia, czyli całkowity brak plemników
 • problem z uzyskaniem plemników do zabiegu IVF podczas biopsji jądra
 • kilkukrotne niepowodzenia zabiegów IVF spowodowane bardzo niewielką liczbą plemników (kryptozoospermia i oligozoospermia) lub innymi wadami plemników (globozoospermia)
 • nosicielstwo choroby genetycznej uwarunkowanej rodzinnie

Zgodnie z prawem w Polsce dawstwo jest w pełni anonimowe, dlatego nie ma możliwości, aby Pacjenci poznali dane personalne dawcy.

Nasienie dawcy może zostać wykorzystane w procedurze inseminacji lub in vitro.
Przeczytaj więcej o inseminacji i in vitro 

W klinikach Parens istnieje możliwość skorzystania z nasienia dwóch duńskich banków nasienia: Cryos oraz European Sperm Bank.

Cryos to bank nasienia zlokalizowany w Aarthus w Danii, który od ponad 30 lat oferuje nasienie dawców z całego świata. Europejski Bank Nasienia ma swoją siedzibę w Kopenhadze, w Danii.

Zarówno Cryos jak i Europejski Bank Nasienia posiadają certyfikaty zgodności z międzynarodowym standardem zarządzania jakością ISO 9001: 2015, a także licencję potwierdzającą pracę zgodną z Dyrektywą Tkankową UE 2004/23 / WE, 2006/17 / WE i 2006/86 / WE, ustanawiającą normy jakości i bezpieczeństwa oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji, a także importu i eksportu nasienia.

Wszyscy dawcy zostali wybrani i przebadani zgodnie z obszernymi procedurami zapewniania jakości, zasadami dotyczącymi rekrutacji, oceny i kontroli dawców. Dawcami stają się tylko kandydaci na dawców, którzy pomyślnie przejdą program badań przesiewowych.

 

Badania, jakie przechodzi dawca nasienia:

 • badanie jakości nasienia,
 • kompleksowy kwestionariusz dotyczący historii chorób i historii obciążeń rodzinnych,
 • ocena psychologiczna i badanie fizykalne,
 • kandydat na dawcę ma wykonywane badania: kariotypu, badanie grupy krwi i badania przesiewowe pod kątem chorób genetycznych (każdy dawca badany jest pod kątem najczęściej występujących mutacji odpowiadających za wystąpienie mukowiscydozy). Próbki krwi i moczu są badane pod kątem chorób zakaźnych.

Wybór dawcy nasienia

Wyboru dawcy nasienia dokonuje lekarz prowadzący. Lekarz bierze pod uwagę:

 • grupy krwi pacjentów,
 • cechy fenotypowe (m.in. wygląd, budowa ciała)

Pacjenci mają obowiązek dostarczyć oryginalne wyniki grup krwi oraz uzupełnioną kartę fenotypową, na podstawie której zostanie wybrany dawca.

Wiedza

Dowiedz się więcej czytając nasze artykuły

Zarządzaj plikami cookies