Wiedza

Selekcja plemników przed zabiegiem in vitro – cykl LABORATORIUM OD KUCHNI 1/6

|| ARTYKUŁ numer 1 z cyklu ||

Przedstawiamy Państwu cykl artykułów o nazwie LABORATORIUM OD KUCHNI. Zdajemy sobie sprawę, że podczas spotkania z naszymi lekarzami i embriologami, przekazywane jest Państwu sporo ważnych informacji na temat przebiegu zapłodnienia in vitro. Każda wizyta to także stres - czy wszystko się powiedzie? Co powie lekarz? Czy wszystko zapamiętam? Takich pytań jest wiele...

Zespół Medyczny Centrum Leczenia Niepłodności PARENS przygotował dla Państwa cykl 6 artykułów, dzięki którym będą mogli Państwo przypomnieć sobie ważne informacje, które zostały przekazane Państwu podczas wizyty w PARENS. Mogą Państwo spokojnie przeczytać je w domowym zaciszu, a gdy pojawią się dodatkowe pytania, zawsze mogą je Państwo zadać podczas kolejnego spotkania z naszymi specjalistami.

Zespół Medyczny Centrum Leczenia Niepłodności PARENS


Selekcja plemników przed zabiegiem in vitro

O selekcji plemników przed zabiegiem, pacjenci rozmawiają z embriologiem w czasie konsultacji embriologicznej, która powinna zostać przeprowadzona w czasie stymulacji. Embriolog, proponując pacjentom metodę selekcji plemników, opiera się na wynikach badania nasienia, głównie na badaniu chromatyny plemnikowej, teście HBA, teście MAR oraz TRAP/ROS.

A: Podstawowa technika preparatyki nasienia (stosowana standardowo u wszystkich pacjentów)

 • Jest to preparatyka wirowania w gradiencie stężeń przy użyciu specjalnych mediów, która umożliwia oczyszczenie nasienia z plazmy nasienia, komórek okrągłych, leukocytów, bakterii oraz nieruchomych i martwych plemników.
 • Następnie plemniki zawieszane są w innym medium, które powoduje ich uzdatnienie do zapłodnienia oocytu – umożliwia zajście procesu kapacytacji w plemnikach.
 • Tak przygotowane nasienie przekazywane jest do laboratorium embriologicznego, gotowe do wykorzystania w procesie in vitro.

B: Technika swim-up

 • Preparatyka ta jest metodą z wyboru, stosowaną przez embriologa w kilku szczególnych przypadkach np. jeśli pacjent ma dodatni wynik badania wirusologicznego, nieprawidłowy wynik testu MAR lub podwyższoną fragmentację chromatyny.
 • Metoda ta jest zastosowana po standardowej preparatyce wg punktu A.

C: Kolumna magnetyczna MACS

 • Preparatyka z wykorzystaniem kolumny magnetycznej proponowana jest przez embriologa pacjentom, którzy pracują w pozycji siedzącej, mają kontakt z substancjami toksycznymi w pracy, palą papierosy, mają niską żywotność plemników (na podstawie seminogramu) lub ich wynik badania fragmentacji chromatyny plemnikowej jest nieprawidłowy.
 • Metoda pozwala na odrzucenie plemników, w których rozpoczęły się już procesy apoptotyczne, które prowadzą do śmierci plemnika. Znacząco zmniejsza też ilość plemników z uszkodzeniami chromatyny.
 • Selekcjonując w ten sposób plemniki, możemy spodziewać się spadku ryzyka poronień na wczesnych etapach ciąży. Niestety, jeśli plemników jest zbyt mało (poniżej 10 mln), selekcja nie może zostać zastosowana z przyczyn technicznych.

D: pICSI

 • Embriolog zasugeruje z pewnością wykonanie pICSI, jeśli wynik testu HBA wynosi poniżej 65%. W praktyce oznacza to podwyższoną liczbę plemników niedojrzałych.
 • U takich pacjentów 45% plemników nie wiąże się z kwasem hialuronowym, a więc nie ukończyło prawidłowo całego procesu spermatogenezy (powstawania plemników). Jest więc ryzyko, że w czasie zwykłego zapłodnienia in vitro, embriolog wybierze właśnie te niedojrzałe plemniki i wykorzysta je do zapłodnienia.
 • pICSI to metoda z wykorzystaniem specjalnej płytki, która ułatwia embriologowi wybór właściwych plemników.

Więcej informacji na temat diagnostyki męskiej płodności, a także badań nasienia znajdą Państwo w zakładce:

Męskie sprawy

Dowiedz się więcej czytając nasze artykuły

Zarządzaj plikami cookies