Zespół Sheehana (Sheehan’s Syndrome)

powikłanie ciąży spowodowane dużą utratą krwi w czasie porodu. Niedokrwiona przysadka mózgowa obumiera i przestaje funkcjonować.