Zespół Kallmana (Kallman’s Syndrome)

wrodzona niewydolność podwzgórza objawiająca się między innymi niezdolnością organizmu do zakończenia dojrzewania płciowego.