Wyrzut przedowulacyjny LH (LH Surge)

gwałtowne uwolnienie przez przysadkę dużej ilości LH powodujące owulację (zwykle w ciągu 24-36 godzin).