Embriologia

Nauka z dziedziny biologii zajmująca się rozwojem zarodkowym organizmów.