Doradztwo genetyczne

Porada oferowana przez specjalistę genetyka pacjentom chcącym rozpoznać ryzyko wystąpienia choroby dziedzicznej lub chromosomalnej u swoich dzieci.