Wiedza

Kiedy zapładniać większą ilość komórek jajowych?

Zgodnie z Ustawą o leczeniu niepłodności z 2015 roku, dopuszcza się możliwość zapłodnienia do 6 żeńskich komórek rozrodczych, chyba że Pacjentka ukończyła 35 rok życia lub względy medyczne uzasadniają zapłodnienie większej ilości. Takimi względami medycznymi są w szczególności:

  • dwa wcześniejsze nieudane zabiegi in vitro, potwierdzone dokumentacją medyczną
  • wskazania medyczne wynikające z chorób współistniejących z niepłodnością
  • ciężki czynnik męski
  • niska jakość komórek jajowych i (lub) zarodków w poprzednim cyklu leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego
  • nieadekwatna do wieku, niska rezerwa jajnikowa
  • wskazania do diagnostyki przedimplantacyjnej zarodków
  • choroba ogólnoustrojowa o istotnym znaczeniu klinicznym i potencjalnie ciężkim przebiegu, która może istotnie wpłynąć na skuteczność leczenia lub ulec pogorszeniu w wyniku jego prowadzenia: endometrioza III i IV stopnia, choroby nowotworowe, ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej, choroby układowe tkanki łącznej
  • zachowanie płodności

 

Jeśli u pacjentów występuje którekolwiek z powyższych wskazań, warto przemyśleć zapłodnienie większej ilości komórek. Pozwoli to z jednej strony zwiększyć szansę na posiadanie dzieci, z drugiej natomiast skrócić proces i zmniejszyć istotnie jego koszty.

 

Temat ilości komórek jajowych do zapłodnienia jest omawiany z lekarzem każdorazowo, podczas przygotowania do zabiegu in vitro. Pacjenci poznają wtedy wszystkie możliwe opcje dostępne w ich przypadku, mają czas na zastanowienie się i zadanie dodatkowych pytań.

Dowiedz się więcej czytając nasze artykuły

Zarządzaj plikami cookies