Wiedza

Witryfikacja – wydajniejsza i mniej szkodliwa metoda krioprezerwacji

Witryfikacja to proces przejścia ze stanu ciekłego do stałego bez tworzenia się niekorzystnych dla komórek kryształków lodu. Efekt ten osiąga się poprzez zastosowanie wysokiej koncentracji krioprotektantów oraz błyskawicznego chłodzenia (w tempie 15 000-30 000 st. C/min.)

Witryfikacja to proces przejścia ze stanu ciekłego do stałego bez tworzenia się niekorzystnych dla komórek kryształków lodu. Efekt ten osiąga się poprzez zastosowanie wysokiej koncentracji krioprotektantów oraz błyskawicznego chłodzenia (w tempie 15 000-30 000 st. C/min.).

Struktura tworząca się podczas procesu witryfikacji pod względem budowy przypomina szkło. Większość klinik zajmujących się rozrodem wspomaganym do mrożenia zarodków rutynowo stosuje metodę slow freezing. Witryfikacja jest metodą stosowaną przez wciąż nieliczne ośrodki leczenia niepłodności na całym świecie. Daje jednak bardzo obiecujące rezultaty, co spowodowało, że w trosce o naszych pacjentów zdecydowaliśmy się również na wdrożenie tej metody. W procesie mrożenia zarodków najbardziej szkodliwym czynnikiem są tworzące się wewnątrz komórek kryształki lodu. Mogą one uszkodzić delikatne struktury we wnętrzu komórek i tym samym zaburzyć a nawet uniemożliwić dalszy rozwój zarodka. Aby zniwelować tworzenie się kryształków stosuje się różne procedury, (jak slow freezing - kontrolowane powolne zamrażanie) wykorzystujące specjalne związki chemiczne, zwane krioprotektantami. Są to zwykle polialkohole oraz cukry proste: glikol polietylenowy, glicerol, glukoza, sacharoza i inne.

Zadaniem krioprotektantów jest ochrona komórek poprzez wypieranie wody wewnątrzkomórkowej, z której tworzą się kryształki. Jednakże poziom tych związków w komórce nie może być zbyt wysoki, gdyż w takim przypadku są one dla komórek toksyczne. Dlaczego witryfikacja staje się coraz bardziej popularna? - Obecnie stosowane metody mają sporo wad i nie są aż tak skuteczne, jakby tego oczekiwano - Procedura witryfikacji zakłada jak najszybsze zamrożenie zarodków i maksymalne ograniczenie działania szkodliwych czynników - Witryfikacja oferuje wyższą skuteczność pod względem uzyskanych ciąż w porównaniu do standardowego mrożenia Skuteczność metody - Odsetek ciąż po transferze 2-3 dniowych zarodków rozmrożonych po witryfikacji osiąga poziom nawet 30% (2-3 krotny wzrost w por. do slow freezing) - Odsetek ciąż po transferze 5 dniowych zarodków osiąga 30-40% - Odsetek ciąż po transferze zarodków uzyskanych z witryfikowanych oocytów w procesach wspomaganego zapłodnienia (ICSI, IMSI) oscyluje w granicach 30%

itryfikacja oocytów jest metodą szczególnie polecaną: - wszystkim pacjentkom: metoda ta oferuje wyższą skuteczność pod względem uzyskanych ciąż w stosunku do standardowego mrożenia - pacjentkom źle reagującym na terapię hormonalną (tzw. low responders): witryfikacja umożliwia przechowywanie oocytów oraz po zebraniu i zamrożeniu kilku komórek jajowych podejście do pełnej procedury in vitro przy czym wzrastają szanse powodzenia zabiegu - pacjentkom onkologicznym: przechowywanie własnych komórek jajowych i ich wykorzystanie po zakończeniu leczenia onkologicznego jest szansą na urodzenie dziecka po terapii onkologicznej

Dowiedz się więcej czytając nasze artykuły

Zarządzaj plikami cookies