Wiedza

pICSI – ewolucja metody selekcji plemników do ICSI

W klasycznej metodzie ICSI  (docytoplazmatyczne wstrzyknięcie plemnika do komórki jajowej) plemnik jest wybierany jedynie na podstawie jego ruchliwości i morfologii. Technika pICSI (ang. phisiological ICSI) umożliwia selekcję plemnika na podstawie jego zdolności wiązania się z kwasem hialuronowym. Jest to cecha świadczącą o dojrzałości i funkcjonalności konkretnego plemnika

pICSI wykonywane jest na specjalnych płytkach z kwasem hialuronowym. Wiązanie z kwasem hialuronowym pozwala na wybranie prawidłowego plemnika, co w wielu przypadkach zwiększa odsetek prawidłowo zapłodnionych komórek, oraz zarodków, które są prawidłowe w dniu podania.

KWAS HIALURONOWY jest składnikiem wieńca promienistego komórki jajowej. Główka dojrzałego plemnika posiada specyficzny receptor dla tego kwasu, dlatego tylko dojrzałe plemniki posiadające ten receptor mogą wiązać się z komórką jajową.

Przygotowanie:

Mężczyzna oddaje nasienie drogą masturbacji do sterylnego pojemnika, podpisanego jego imieniem i nazwiskiem, numerem pesel oraz godziną oddania ejakulatu (w przypadku, gdy partnerka ma inne nazwisko, na pojemniku powinno się znaleźć także imię i nazwisko partnerki). Oddanie nasienia powinno nastąpić po okresie abstynencji płciowej od 2 do 7 dni. W okresie poprzedzającym badanie dobrze jest prowadzić higieniczny tryb życia, unikać alkoholu, papierosów i innych używek.

Zdolność wiązania plemników z kwasem hialuronowym jest związana z:

 • zmniejszonym odsetkiem występowania aneuploidii chromosomowych,
 • zwiększoną integralnością chromatyny plemnikowej,
 • prawidłową morfologią główki plemnika.

Szacuje się że 15% par, korzystających z procedury ICSI może mieć obniżoną zdolność wiązania plemników z hialuronianem. Dzięki wykorzystaniu metody pISCI jesteśmy w stanie wybrać plemniki o prawidłowej ruchliwości i morfologii, a także prawidłowe pod względem dojrzałości i funkcjonalności. Należy pamiętać, że wybór jedynie dojrzałych plemników prowadzi do znaczącego spadku poronień.

Metoda pICSI jest szczególnie polecana w przypadku:

 • gdy wynik testu wiązania plemników z kwasem hialuronowym wynosi mniej niż 65%,
 • asthenozoospermii, teratozoospermii,
 • potwarzających się niepowodzeń procedury IVF oraz ICSI,
 • poronień

Skuteczność metody pICSI – 5-krotny spadek poronień

Liczne badania potwierdzają skuteczność zastosowania pICSI w technikach wspomaganego rozrodu, szczególnie u par, gdzie u partnera występuje nieprawidłowy wynik badania HBA (test wiązania z kwasem hialuronowym). Wykazano zwiększony odsetek ciąż klinicznych i żywych narodzin po zastosowaniu metody pICSI, w porównaniu z klasycznym ICSI.

picsi statystyki

Na podstawie artykułu: Parmegiani L i wsp, Efficiency of hyaluronic acid (HA) sperm selection, J Assist Reprod Genet. 2010 Jan; 27(1): 13–16.

Metoda pISCI jest polecane także parom, u których doszło do poronień po wcześniejszych procedurach zapłodnienia pozaustrojowego. Wykazano, że zastosowanie pISCI u par z wynikiem badania HBA wynoszącego poniżej 65% pozwala zmniejszyć prawdopodobieństwo poronienia prawie 5-krotnie.

picsi statystyki2

Na podstawie artykułu: Worrilow et al. (2012) Use of hyaluronan in the selection of sperm for intracytoplasmic sperm injection (ICSI); significant improvement in clinical outcomes-multicenter, double blinded and randomized trial. Humrep, Nov 30.

Metoda pICSI jest dostępna w ofercie Centrum Leczenia Niepłodności PARENS. 

Bibliografia:

 • Parmegiani L i wsp, Efficiency of hyaluronic acid (HA) sperm selection, J Assist Reprod Genet. 2010 Jan; 27(1): 13–16.
 • Dirican E.K i wsp, Clinical outcome of magnetic activated cell sortingof non-apoptotic spermatozoa before density gradient centrifugation for assisted reproduction, J Assist Reprod Genet (2008) 25:375–381.
 • Gil M i wsp, Sperm selection using magnetic activated cell sorting (MACS) in assisted reproduction: a systematic review and meta-analysis, J Assist Reprod Genet (2013) 30:479–485.
 • Sheikhi A i wsp, Elimination of apoptotic spermatozoa by magnetic-activated cell sorting improves the fertilization rate of couples treated with ICSI procedure, Andrology. 2013 Nov;1(6):845-9.
 • Vendrell X i wsp, Correlation between aneuploidy, apoptotic markers and DNA fragmentation in spermatozoa from normozoospermic patients, Reprod Biomed Online. 2014 Apr;28(4):492-502.
 • Tavalaee M i wsp, Density gradient centrifugation before or after magnetic-activated cell sorting: which technique is more useful for clinical sperm selection? J Assist Reprod Genet (2012) 29:31–38.
 • Nadalini M i wsp, Annexin V magnetic-activated cell sorting versus swim-up for the selection of human sperm in ART: is the new approach better than the traditional one? J Assist Reprod Genet (2014) 31:1045–1051.
 • Said T. M i wsp, Evaluation of sperm recovery following annexin V magnetic-activated cell sorting separation, RBM online (2006) 13,3:336-339.
 • Makkre K i wsp, EMagnetic activated cell sorting (MACS): utility in assisted reproduction, indian journal of experimental biology (2008) 46:491-497.
 • de Vantéry Arrighi C i wsp, Removal of spermatozoa with externalized phosphatidylserine from sperm preparation in human assisted medical procreation: effects on viability, motility and mitochondrial membrane potential, Reproductive Biology and Endocrinology (2009), 7:1.
 • Said T.M i wsp, Effects of advanced selection methods on sperm quality and ART outcome: a systematic review, Human Reproduction Update (2011) 17:719–733.
 • Tsung-Hsien Lee i wsp, Magnetic-activated cell sorting for sperm preparation reduces spermatozoa with apoptotic markers and improves the acrosome reaction in couples with unexplained infertility, Human Reproduction (2010) 25:839–846.
 •  Mokánszki A i wsp, Is sperm hyaluronic acid binding ability predictive for clinical success of intracytoplasmic sperm injection: PICSI vs. ICSI? Systems Biology in Reproductive Medicine (2014) 60:6.
 • Majumdar G i wsp, A prospective randomized study to evaluate the effect of hyaluronic acid sperm selection on the intracytoplasmic sperm injection outcome of patients with unexplained infertility having normal semen parameters,  Assist Reprod Genet. 2013 Nov; 30(11): 1471–1475.
 • Henkel R, Sperm preparation: state-of-the-art--physiological aspects and application of advanced sperm preparation methods, Asian J Androl. 2012 Mar;14(2):260-9.
 • Worrilow et al. (2012) Use of hyaluronan in the selection of sperm for intracytoplasmic sperm injection (ICSI); significant improvement in clinical outcomes-multicenter, double blinded and randomized trial. Humrep, Nov 30.

Dowiedz się więcej czytając nasze artykuły

Zarządzaj plikami cookies