Wiedza

Negatywny wpływ ibuprofenu na rozwój jajników w pierwszym trymestrze ciąży

Środki farmaceutyczne przyjmowane przez kobietę w czasie ciąży, mogą mieć wpływ na rozwój płodu. Znane są już negatywne efekty tzw. endocrine disruptors na rozwój jąder u mężczyzn, jednak tym razem naukowcy postanowili wziąć pod lupę jajniki. W tym celu prowadzono badania ex vivo na hodowlach tkanek jajnika pobranego między 7-12 tygodniem rozwoju płodowego (pierwszy trymestr ciąży). Tkanki poddano działaniu różnych stężeń ibuprofenu.

Ibuprofen należy do popularnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Mimo, że nie jest on zalecany przed 24 tygodniem ciąży, gdyż istnieje ryzyko powstania wad wrodzonych u dziecka, według danych, wciąż jest często przyjmowany przez kobiety ciężarne.

W jaki sposób ibuprofen może negatywnie wpłynąć na płodność Twojej córki?

Rozwój jajników rozpoczyna się już w czasie życia płodowego, kiedy komórki germinalne przechodzą złożone procesy migracji, proliferacji i formowania pierwotnych pęcherzyków. To właśnie w tym czasie, prawidłowy przebieg wszystkich etapów rozwojowych, pozwala na określenie przyszłych zdolności reprodukcyjnych kobiety. Jeśli rezerwa jajnikowa, czyli ilość pierwotnych pęcherzyków, już na początku będzie niska, może spowodować to skrócenie życia reprodukcyjnego kobiety, przedwczesną menopauzę lub nawet bezpłodność. Niestety, skutki będą widoczne dopiero wiele lat później.

Według najnowszych doniesień naukowych (Human Reproduction, luty 2018), ibuprofen powoduje zmniejszoną liczbę podziałów komórkowych, wzrost procesów apoptotycznych (programowana śmierć komórek) i znaczny spadek pierwotnych komórek germinalnych w badanych ex vivo tkankach jajnika. Oznacza to, że przyjmowanie ibuprofenu przez kobiety w ciąży w czasie pierwszego trymestru, może mieć negatywny wpływ na rozwój jajników płodu.

Przypominamy, że bezpiecznym środkiem przeciwbólowym w czasie ciąży jest paracetamol.

Leverrier-Penna S, Mitchell RT, Becker E, et al. Ibuprofen is deleterious for the development of first trimester human fetal ovary ex vivo. Human Reprod journal doi:10.1093/humrep/dex383. 2018 (2);

Dowiedz się więcej czytając nasze artykuły

Zarządzaj plikami cookies