Diagnostyka

Diagnostyka immunologiczna

Diagnostyka immunologiczna podobnie jak i diagnostyka genetyczna są dopełnieniem kompleksowej diagnostyki niepłodności. Diagnostyka immunologiczna jest wskazana w przypadku nawracających poronień lub niepowodzeń zapłodnienia pozaustrojowego. Pomaga dokładniej ustalić przyczynę niepłodności i zaplanować odpowiednie leczenie. Po konsultacji z immunologiem przeprowadzane są szczegółowe badania polegające m. in. na ocenie specyficznych autoprzeciwciał (przeciwjądrowych, antyfosfolipidowych, antykardiolipinowych), antykoagulantu toczniowego, ocenie cytokin Th1/Th2, obecności przeciwciał blokujących ALLO-MLR oraz typowaniu KIR, HLA A, HLA B, HLA C.

Jako badania samodzielne nie dają pełnego obrazu przyczyn niepłodności, a co za tym idzie możliwości dopasowania odpowiedniego leczenia. W początkowym etapie diagnozowania niepłodności lekarz prowadzący, po wykonaniu badań i analizie historii zdrowia zleci badania immunologiczne i/lub genetyczne, jeśli będzie takie wskazanie.

 

Zarządzaj plikami cookies