Diagnostyka

Diagnostyka genetyczna

W diagnostyce pary starającej się o ciążę ważną rolę odgrywa poradnictwo i diagnostyka genetyczna.

Głównymi wskazaniami do wdrożenia diagnostyki genetycznej są m.in.:

 • poronienia nawracające (dwa lub więcej)
 • ciąże obumarłe
 • występowanie chorób genetycznych w rodzinie
 • wiek pacjentki powyżej 35. r.ż.
 • urodzenie dziecka z wadą genetyczną
 • nieudane podejścia do zabiegu IVF (nieudane transfery zarodków)
 • u mężczyzny koncentracja plemników poniżej 5 mln/ml

Wśród genetycznych przyczyn niepłodności najczęściej występują aberracje chromosomowe w zarodkach. Wady genetyczne u niepłodnej pary zdarzają się rzadko, jednak nawet jeśli wyniki są prawidłowe, nie można wykluczyć występowania mutacji w gametach (komórkach jajowych i plemnikach).

W celu diagnostyki genetycznej Pacjentów stosuje się następujące badania:

Kariotyp

To unikalny zestaw wszystkich chromosomów, który stanowi charakterystyczną cechę każdego człowieka. Celem wykonania badania kariotypu jest sprawdzenie czy ilość i struktura chromosomów jest prawidłowa. Badanie wykonuje się z krwi i nie wymaga specjalnego przygotowania (najlepiej wykonać w godzinach porannych i nie trzeba być na czczo). Wynik badania jest ważny dożywotnio, ponieważ nie ulega zmianie w ciągu życia.

Wszelkie nieprawidłowości w kariotypie mogą być powodem chorób genetycznych, a te mogą przyczyniać się do niepłodności lub nawet bezpłodności pary. Badanie to pozwala także wykluczyć przeniesienie wad genetycznych na potomstwo.

Do konsultacji genetycznej niezbędne są kariotypy kobiety i mężczyzny. Czas oczekiwania na wynik 4-6 tygodni.

CFTR

Mutacje w genie CFTR mogą być powodem występowania niepłodności u mężczyzn takich jak azoospermia obstrukcyjna (niedrożności przewodów nasiennych) lub wrodzony obustronny brak nasieniowodów (CBAVD). W przypadku, gdy obecność mutacji zostanie potwierdzona u mężczyzny, konieczne jest wykonanie takiego samego badania u partnerki. Wykluczenie mutacji u kobiety zmniejsza ryzyko urodzenia dziecka z mukowiscydozą. Czas oczekiwania na wynik to 4-6 tygodni.

AZF

To zespół genów, ulokowany na chromosomie Y, na jego długim ramieniu, który jest bardzo istotny dla męskiej płodności. Ocena mikrodelecji w regionie AZF chromosomu Y u mężczyzn jest zalecana w przypadku, gdy koncentracja plemników jest mniejsza niż 5 mln/ml. Nawet drobne mutacje w obrębie rejonu AZF prowadzą do zaburzeń w produkcji plemników objawiającej się jako azoospermia lub oligozoospermia i są one dziedziczone w linii męskiej, a więc syn mężczyzny z mutacją AZF także będzie miał problemy z płodnością. Czas oczekiwania na wynik to 4-6 tygodni.

Badanie genetyczne zarodków (diagnostyka przedimplantacyjna) PGD/PGS

Diagnostyka przedimplantacyjna polega na badaniu materiału genetycznego zarodków powstałych w trakcie procedury in vitro

Wskazania:

 • jeśli u któregoś z Pacjentów została zdiagnozowana mutacja genetyczna, możliwe jest zbadanie, czy zarodek odziedziczył tę mutację
 • jeśli istnieją odpowiednie wskazania, zarodki mogą zostać poddane tzw. badaniu przesiewowemu, które wykaże duże wady chromosomowe, analogicznie do badania kariotypu

 

Dlaczego warto wykonać badanie?

 • Zwiększenie szans na implantację (zagnieżdżenie) zarodka – transferowane są te zarodki, których badanie genetyczne wykazało największy potencjał rozwojowy oraz szansę implantacji
 • Badanie wykazuje nieprawidłowości zarodków i zaburzenia genetyczne, które są najczęstszą przyczyną poronień. Transferując tylko te zarodki, które nie wykazały nieprawidłowości obniżamy znacznie ryzyko poronienia. To zwiększa znacznie szanse na prawidłowy rozwój ciąży
 • Eliminacja ryzyka przeniesienia chorób genetycznych na dziecko

 

Każda decyzja o przeprowadzeniu diagnostyki PGD powinna być podjęta po uzyskaniu specjalistycznych  konsultacji genetycznych. Celem konsultacji genetycznej przed PGD jest określenie ryzyka dla danej pary i dostosowanie odpowiedniej metody badania PGD, aby je wyeliminować lub zminimalizować.

Zarządzaj plikami cookies