Wiedza

Ocena zapłodnienia

Ocena zapłodnienia komórki jajowej następuje 17±1 h po zapłodnieniu ICSI, czyli dzień po punkcji, rano. Embriolog sprawdza, czy w oocytach obecne są przedjądrza – męskie i żeńskie. Ocenia ich ilość, rozmieszczenie, symetrię i kontroluje jakość całej zygoty (zapłodniony oocyt) oraz położenie i rozmiar ciałek kierunkowych.

 

A: Ilość przedjądrzy

Prawidłowe zapłodnienie jest weryfikowane na podstawie obecności dwóch przedjądrzy (2PN) oraz dwóch ciałek kierunkowych (2PB):

schemat2

Schemat – Zapłodniona komórka jajowa (zygota)

2pn

Zdjęcie – Zapłodniona komórka jajowa (zygota)

 

B: Rozmieszczenie przedjądrzy

Dwa symetryczne, przylegające do siebie przedjądrza powinny być podobnej wielkości. Zawierają one ciałka prekursorowe  (NBP – nucleolar precursor body), których ułożenie jest dynamiczne w czasie rozwoju zarodka.  Przedjądrza mogą być ocenione w następujący sposób:

  • Typ 1 – symetryczne ułożenie przedjądrzy
  • Typ 2 – przedjądrza niesymetryczne, rozproszone
  • Typ 3 – przedjądrza z jednym lub brakiem ciałek prekursorowych

W dniu pierwszym, z hodowli usuwane są oocyty nieprawidłowo zapłodnione, które zawierają nieprawidłową ilość materiału genetycznego lub oocyty, które uległy degeneracji (martwe). Zarodki przekładane są też do świeżej pożywki (medium).

Dowiedz się więcej czytając nasze artykuły

Zarządzaj plikami cookies