Wiedza

Kriokonserwacja nasienia

Kriokonserwacja nasienia jest procedurą umożliwiającą długoterminowe przechowywanie (w zamrożonej postaci) przekazanego do laboratorium, świeżego materiału. Mrożenie nasienia przeprowadzamy według ściśle określonych procedur, przy zastosowaniu substancji krioochronnych (krioprotekatantów), mających na celu osłonę komórek podczas procesu. Ocenione seminologicznie, odpowiednio przygotowane i dokładnie oznaczone kodami słomki, przechowywane są w ciekłym azocie do czasu wykorzystania.

Zamrożenie nasienia jest komfortowym wyjściem dla par przygotowujących się do zabiegów wspomaganego rozrodu, wśród których partner nie może być obecny podczas leczenia lub wyniki badań nasienia charakteryzują się dużą zmiennością. Możliwość zdeponowania nasienia jest czasami jedyną szansą dla mężczyzn (a nie rzadko młodych chłopców) rozpoczynających leczenie terapią przeciwnowotworową (radioterapia czy chemioterapia).

Każdy pacjent przystępujący do procedury mrożenia nasienia powinien zgłosić się na umówiony termin wizyty z aktualnymi wynikami badań:

  • WR (Odczyn Wassermana) - badanie wykorzystywane w diagnostyce kiły,
  • HBsAg oraz Anty-HBc - badania wykorzystywane w diagnostyce wirusowego zapalenie wątroby typu B,
  • Anty-HCV-Ab - badanie wykorzystywane w diagnostyce wirusowego zapalenie wątroby typu C,
  • Anty-HIV-1,2 - przeciwciała przeciwko HIV I/II,
  • CMV w klasie IgM - badanie wykorzystywane w diagnostyce cytomegalii.

Przed przystąpieniem do mrożenia nasienia pacjent powinien:

  1. Zachować optymalny czas abstynencji seksualnej najlepiej 3 – 5 dni.
  2. Pamiętać o odpowiednich warunkach oddawania materiału – oddawanie nasienia poza laboratorium może przyczynić się do utraty części nasienia, a transport w złych warunkach termicznych znacznie zmienić jego parametry.
  3. Pamiętać o poinformowaniu lekarza (lub przyjmującego próbkę) o wystąpieniu stanów zapalnych, gorączkowych czy traumatyzujących oraz o innych ważnych czynnikach mogących mieć wpływ na wyniki badania (przyjmowanie leków, antybiotykoterapia).

Należy pamiętać, że:

NIE WSZYSCY PACJENCI BĘDĄ MIELI ZAMROŻONE NASIENIE !

Zależy to przede wszystkim od jakości nasienia.

Dowiedz się więcej czytając nasze artykuły

Zarządzaj plikami cookies