Profilaktyka

Biopsja jąder

Biopsja jąder jest zabiegiem, który polega na chirurgicznym pobraniu tkanki z jąder w celu pozyskania plemników do wykorzystania ich w zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego metodą ICSI (ang. intracytoplasmic sperm injection) i jednoczesnej oceny zaburzeń powstawania plemników (spermatogenezy) poprzez wysłanie fragmentów tkanki do badania histopatologicznego.

Wskazaniem do biopsji jąder jest azoospermia, czyli całkowity brak plemników w nasieniu.

Na czym polega biopsja jąder?

Biopsja polega na wielomiejscowym nakłuciu jąder igłą lub pobraniu fragmentów tkanki z/lub bez pomocy mikroskopu operacyjnego.

Biopsję jąder wykonuje się w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym i jest to zabieg względnie bezpieczny z niskim ryzykiem powikłań. W trakcie procedury pobierane są drobne fragmenty tkanki jądra celem identyfikacji plemników. Po stwierdzeniu ich obecności pobrana tkanka może zostać zamrożona (jako depozyt męskich komórek rozrodczych, do wykorzystania w zabiegu zapłodnienia in vitro) lub bezpośrednio wykorzystana do zapłodnienia in vitro (w tym celu konieczna jest jednak synchronizacja stymulacji pacjentki i zaplanowanie zabiegu biopsji w tym samym dniu, co punkcja komórek jajowych). Ponadto, jest możliwe pobranie dodatkowych wycinków i przekazanie do badania histopatologicznego pod kątem oceny spermatogenezy.

Jak przebiega biopsja jąder?

  • Biopsja gruboigłowa– zabieg wykonywany w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. W czasie zabiegu jądro wielomiejscowo i losowo jest nakłuwane igłą przez skórę. W trakcie tego zabiegu pobiera się zarówno plemniki, jak i tkankę do oceny spermatogenezy, jak również badania na obecność zmian nowotworowych.
  • Biopsja otwarta– jest wykonywana zazwyczaj w znieczuleniu ogólnym lub regionalnym. Wymaga precyzyjnego, zazwyczaj wielomiejscowego nacięcia osłonki białawej jąder. Zabieg jest dłuższy i bardziej inwazyjny niż biopsja gruboigłowa, ale pozyskanej tkanki jądra jest zdecydowanie więcej. Przed biopsją należy się zgłosić do konsultacji anestezjologicznej. Po zabiegu zaleca się również umówienie wizyty kontrolnej.
  • Micro-TESE – to metoda, która polega na biopsji jąder pod dużym powiększeniem przy użyciu mikroskopu operacyjnego. Daje to możliwość precyzyjnego uwidocznienia kanalików nasiennych i zlokalizowania tych obszarów w jądrach, w których dochodzi nawet do niewielkiej produkcji plemników (spermatogenezy). Dostęp do jądra uzyskuje się poprzez wykonanie nacięcia worka  mosznowego, odsłonięcia jądra i szerokiego nacięcia osłonki białawej. Następnie pod mikroskopem operacyjnym wyszukuje się potencjalne miejsca  produkcji plemników w kanalikach nasiennych w jądrach. Pobrana tkanka podlega dokładnej analizie w laboratorium embriologicznym, gdzie embriolodzy starają się znaleźć plemniki zdolne do zapłodnienia komórki jajowej metodą in vitro z mikroiniekcją plemnika do komórki jajowej. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu ogólnym lub regionalnym.
Zarządzaj plikami cookies