Z wizytą w Microptic, Barcelona

AKTUALNOSCI-1Centrum Leczenia Niepłodności PARENS od wielu lat współpracuje z firmą Microptic - Automatic Diagnostic Systems, która stworzyła program do komputerowo wspomaganej analizy nasienia (CASA - Computer Assisted Sperm Analysis) SCA. Grupa Medyczna PARENS posiada obecnie największą w Europie sieć laboratoriów, w których możliwe jest wykonanie badania nasienia z wykorzystaniem tego właśnie systemu.  Placówki znajdują się w ponad dwudziestu lokalizacjach na terenie całej Polski, a także poza jej granicami ( Wielka Brytania, Irlandia oraz Ukraina).

W ramach podnoszenia kwalifikacji w dziedzinie analizy nasienia oraz zacieśniania współpracy, pracownik laboratorium andrologicznego Centrum PARENS, odwiedził główną siedzibę Microptic, znajdującą się w Barcelonie w Hiszpanii. 

Analiza nasienia jest jednym z podstawowych badań w czasie diagnostyki płodności pary. System do oceny składa się z mikroskopu z kontrastem fazowym, kamery cyfrowej oraz komputera z odpowiednim oprogramowaniem. W czasie komputerowo wspomaganej analizy nasienia oceny parametrów makroskopowych, dokonuje się metodą tradycyjną. Parametry poddawane ocenie mikroskopowej, uzyskiwane są na podstawie analizy obrazów zarejestrowanych przez kamerę cyfrową. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania, możliwe jest przeprowadzenie analizy koncentracji, ruchliwości, morfologii, żywotności plemników oraz stopnia fragmentacji chromatyny plemnikowej.

Przeprowadzenie komputerowo wspomaganej analizy nasienia pozwala na uzyskanie szeregu korzyści, w stosunku do manualnych metod oceny nasienia. Są to:

  • obiektywność przeprowadzonego badania,
  • wysoka precyzja i wiarygodność analizy,
  • powtarzalność wyników, w tym także możliwość powtórnej analizy danej próbki,
  • archiwizacja danych,
  • dostarczanie jakościowych danych, dotyczących poszczególnych parametrów plemników.
Zarządzaj plikami cookies