Europejski projekt badawczy VISAGE – weź udział i sprawdź swój wiek biologiczny

CZYTAJ DALEJ

Szanowni Państwo, Drodzy Pacjenci! Proponujemy Państwu udział w badaniu zatytułowanym: „Opracowanie systemu do określania wieku osoby poprzez analizę markerów genetycznych i epigenetycznych – projekt VISAGE”. Towarzyszy ono badaniom nasienia, które wykonują Państwo standardowo podczas diagnostyki płodności w Centrum PARENS. Udział w projekcie jest bezpłatny, anonimowy i dobrowolny, zaś Państwo, nasi Pacjenci, mogą uzyskać również bezpłatnie wynik dodatkowego badania, które określa wiek biologiczny (genetyczny / epigenetyczny). Liczymy na Państwa wsparcie i udział w europejskim projekcie badawczym. Projekt VISAGE prowadzony jest razem z Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kto może wziąć udział?

Mężczyźni, którzy wykonują badanie nasienia lub podchodzą do zabiegu in vitro w Centrum Leczenia Niepłodności PARENS w Krakowie. Najbardziej preferowaną grupą badawczą są mężczyźni urodzeni przed rokiem 1970 oraz po roku 1990.

  • Kryteria kwalifikacji: uzupełnienie niezbędnej dokumentacji (zgoda na badanie + ankieta)
  • Kryteria wykluczające z udziału w badaniu: ciężka OligoAsthenoTeratozoospermia, zbyt mała ilość materiału

Materiał badawczy:

Do badań wykorzystamy próbkę nasienia, która będzie stanowiła jedynie pozostałość materiału biologicznego (przeznaczona do utylizacji) pobieranego podczas rutynowych badań lub zabiegu in vitro w klinice. Próbka nasienia zostanie przekazana do analizy DNA w Małopolskim Centrum Biotechnologii w Uniwersytecie Jagiellońskim. Przeprowadzone badanie genetyczne będzie obejmowało analizę markerów genetycznych/epigenetycznych powiązanych z wiekiem/procesami starzenia się organizmu.

Cele badania - cel szczegółowy

Celem badania jest opracowanie systemu, który pozwoli na określenie wieku pacjenta na podstawie analizy DNA. W przyszłości badania te mogą mieć zastosowanie w antropologii oraz analizach kryminalistycznych zmierzających do identyfikacji człowieka

Badanie ma na celu opracowanie modelu predykcyjnego do określenia cech fenotypowych i wieku osoby poprzez analizę markerów genetycznych i epigenetycznych. Wykorzystywany model jest obecnie najlepszym, dostępnym narzędziem służącym do predykcji wieku epigenetycznego. Umożliwia przewidywanie wieku biologicznego w oparciu o stopień metylacji trzech markerów epigenetycznych cg06304190, cg06979108 oraz cg12837463.


Udział w badaniu jest całkowicie dobrowolny, a uczestnik może wycofać się̨ z udziału w tym badaniu naukowym w dowolnym momencie, bez podania przyczyn.


Korzyści z uczestnictwa w badaniu

Dzięki uczestnictwu w badaniu będą Państwo mieli możliwość wykonania oznaczeń genów powiązanych z wiekiem/procesami starzenia się organizmu i tym samym określenia swojego wieku biologicznego. Jeśli próbka nie spełnia wymogów do udziału w badaniu i zostanie zdyskwalifikowana, zostaniecie Państwo o tym poinformowani. W takim przypadku wszystkie uzupełnione przez Państwa dokumenty zostaną zniszczone, a próbka zutylizowana.

Brak ryzyka związanego z uczestnictwem w badaniu

Udział w badaniu nie stanowi dla Państwa ryzyka i w żaden sposób nie może wpłynąć na ogólny stan zdrowia. Na każdym etapie realizacji projektu, możecie Państwo wycofać dobrowolną zgodę na udział w badaniu bez podawania przyczyny.

Poufność

Wszelkie dane dotyczące Państwa osoby zebrane w czasie trwania badania są poufne. Anonimowe dane (numer Państwa próbki) będą przetwarzane elektronicznie w celu opracowania statystycznego. Do laboratorium wykonującego badanie zostanie przekazana anonimowa ankieta, podstawowa ocena nasienia oraz próbka nasienia. Żadne dane personalne (Imię, Nazwisko, PESEL, adres mailowy, telefon) nie zostaną udostępnione poza Centrum PARENS.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania prosimy kontaktować się z osobą odpowiedzialną za badanie:

Dane Koordynatora – reprezentującego Centrum Parens:

Aneta Macur
Centrum Leczenia Niepłodności PARENS w Krakowie
anetamacur@parens.pl


Odwiedź Centrum Leczenia Niepłodności PARENS także na Facebooku KLIKNIJ

parens facebook

Zarządzaj plikami cookies