Rządowy program finansowania in vitro – co wiemy?

10 kwietnia 2024 na briefingu prasowym Ministry Zdrowia Izabeli Leszczyny, zostały podane kluczowe założenia rządowego programu finansowania in vitro oraz podsumowano pracę Zespołu Ekspertów. Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami. 

 

Czas trwania programu: od 1 czerwca 2024 do 31 grudnia 2028.

 

Program obejmuje 6 indywidualnych procedur wspomaganego rozrodu, w tym:

 • do 4 cykli zapłodnienia z własnymi komórkami rozrodczymi lub z dawstwem nasienia;
 • do 2 cykli zapłodnienia z oocytami od dawczyń - z możliwością zapłodnienia do 6-ciu komórek rozrodczych w ramach jednego cyklu;
 • do 6 cykli z dawstwem zarodków. 

 

Kto może skorzystać z programu:

 • pary ze stwierdzoną lub nieskutecznie leczoną niepłodnością w ciągu ostatnich 12-tu miesięcy (udokumentowana historia leczenia);
 • osoby będące w związku małżeńskim lub będące parą we wspólnym pożyciu;
 • pary mające kriokonserwowane i przechowywane zarodki w ramach wcześniej realizowanych procedur (niezależne od ich źródeł finansowania);
 • pary, które w poprzednich latach brały udział w innych programach (rządowym (2013-2016) lub samorządowych).

 

Warunki kwalifikacji do programu:

Jeżeli para korzysta z własnych gamet lub z biorstwa nasienia:

 • kobiety - do 42-go roku życia;
 • mężczyźni - do 55-go roku życia.

W przypadku biorstwa komórek rozrodczych lub adopcji zarodka:

 • kobiety - do 45-go roku życia;
 • mężczyźni - do 55-go roku życia.

W przypadku korzystania z dawstwa nasienia, oocytów lub zarodka, wymagana jest opinia psychologa o gotowości do rodzicielstwa niegenetycznego. !!

Wynik badania AMH NIE jest kryterium kwalifikacji w przypadku rządowego programu finansowania in vitro. 

 

Wykluczenie z programu powodują:

 • niespełnienie kryteriów kwalifikacji do programu;
 • Przeciwskazania medyczne, w szczególności:
  - w przypadku korzystania z własnych komórek jajowych lub dawstwa nasienia:
     * nieodpowiednia reakcja na przeprowadzoną w ramach programu stymulację jajeczkowania - brak pozyskania co najmniej dwóch dojrzałych komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji do in vitro, w każdym z osobna;
      * czynniki medyczne uniemożliwiające wykonanie procedury in vitro dającej szanse na uzyskanie ciąży lub poród dziecka.
 • W przypadku korzystania z dawstwa oocytów lub dawstwa zarodka:
  - czynniki medyczne uniemożliwiające wykonanie procedury in vitro dającej szansę na uzyskanie ciąży lub poród dziecka.

 

Możliwość rezygnacji i powtórnego przystąpienia do programu 

Pary mają możliwość rezygnacji z programu leczenia niepłodności w dowolnym momencie. Jeśli dzięki programowi dojdzie do ciąży i zostaną wykorzystane wszystkie zarodki, para może ponownie zgłosić się do programu. 

Przed podejściem do kolejnej, pełnej procedury, para musi potwierdzić, że nadal spełnia kryteria kwalifikacyjne. Potwierdzenie to powinno nastąpić nie wcześniej niż:

 • miesiąc przed planowaną stymulacją jajeczkowania (gdy korzysta się z własnych komórek jajowych),
 • miesiąc przed planowanym zapłodnieniem (gdy korzysta się z dawstwa oocytów),
 • miesiąc przed planowanym transferem zarodków (gdy korzysta się z dawstwa zarodków).

 

Oncofertility - zabezpieczenie płodności dla osób przed leczeniem onkologicznym.

Z programu zabezpieczenia płodności mogą skorzystać osoby, które rozpoczynają lub są w trakcie leczenia onkologicznego, mogącego negatywnie wpłynąć na płodność.

Kwalifikować się będą:

 • kobiety od 18 do 40-go roku życia,
 • mężczyźni od 18 do 45-go roku życia.

 

Pełen program refundacji leczenia niepłodności obejmujący procedury medycznie wspomaganej prokreacji znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia: LINK

O dalszych szczegółach będziemy Państwa informować na bieżąco, po kolejnych komunikatach z Ministerstwa Zdrowia. 

Zarządzaj plikami cookies