Program polityki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego na rok 2023

CZYTAJ DALEJ

Uprzejmie informujemy, że Parens Centrum Leczenia Niepłodności w Krakowie jest jednym z dwóch realizatorów Programu polityki zdrowotnej w zakresie diagnozowania i leczenia niepłodności dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego na rok 2023. Świadczenia objęte Programem będą dofinansowane z budżetu Starostwa Powiatowego w Olkuszu.  ZOSTAŁY OSTATNIE MIEJSCA! Zapraszamy do składania wniosków.

Wnioski o udział w Programie będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną od dnia 12 kwietnia, od godziny 11:00. Wnioski przesłane przed terminem rozpoczęcia rekrutacji zostaną odrzucone.

Uzupełniony i podpisany wniosek należy przesłać na adres: info@parens.pl.

O kwalifikacji decydować będzie chronologiczna kolejność nadesłanych wniosków.

Formularz wniosku można pobrać TUTAJ.

ZOSTAŁY OSTATNIE MIEJSCA! Zapraszamy do składania wniosków.

 

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Etap 1 (diagnostyka dla 25 par), do którego mogą przystąpić pary spełniające następujące kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20-42 lata (wg rocznika urodzenia)
 • od minimum 12 miesięcy bezskutecznie starają się o ciążę (w przypadku, kiedy kobieta ukończyła 35 rok życia wymagany okres bezskutecznych starań skraca się do minimum 6 miesięcy)
 • są mieszkańcami powiatu olkuskiego (co najmniej jedna osoba, według oświadczenia)

Etap 2 (terapeutyczny dla 6 par), w ramach którego pary mogą przystąpić do procedury zapłodnienia pozaustrojowego lub do procedury adopcji zarodka, spełniające następujące kryteria:

 • a) przeszły badania i konsultacje w ramach I etapu Programu (diagnostyki) lub ukończyły diagnostykę w ramach projektu “Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020” lub w ramach jego kontynuacji na kolejne lata;
 • b) wiek kobiety mieści się w przedziale 20 - 42 lat (w/g rocznika urodzenia, w momencie kwalifikacji do Programu);
 • c) spełniają określone ustawą warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka;
 • d) są mieszkańcami powiatu olkuskiego (co najmniej jedna osoba, według oświadczenia);
 • e) wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów a także na ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji oocytów

i nie wykluczone na podstawie następujących czynników

 • a) potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy - FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL;
 • b) nawracające utraty ciąż w tym samym związku (więcej niż trzy udokumentowane poronienia);
 • c) nieodpowiednia reakcja na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji;
 • d) wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
 • e) brak macicy;
 • f) negatywna opinia zespołu konsultacyjnego powołanego przez Realizatora, w którego skład powinien wejść przynajmniej jeden psycholog z praktyką w psychologii leczenia niepłodności konsultujący parę na okoliczność gotowości rodzicielstwa niegenetycznego.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią TUTAJ

 

Zarządzaj plikami cookies