Nowe medium uzupełniające BlastGen

 

embryogen-zarodkiNa początku tego roku włączyliśmy do naszej oferty medium EmbryoGen przeznaczone w szczególności dla par, których problemem były nawracające poronienia, nieudane podejścia do zabiegu in vitro lub niepłodność idiopatyczna. Blisko pół roku stosowania innowacyjnego medium EmbryoGen zaowocowało podniesieniem skuteczności w docelowej grupie pacjentek! Do oferty wprowadzamy kolejne medium - BlastGen.

 

  • 47% uzyskanych ciąż
  • 78% uzyskanych ciąż w grupie pacjentek, u których wystąpiły wcześniejsze niepowodzenia

Prawie pół roku z ciągle rosnącą grupą pacjentów, którym udało się pomóc stosując EmbryoGen, zachęciło nas do dalszego poszerzenia wachlarza możliwości. Z nadzieją na dalszy wzrost skuteczności wprowadzamy medium uzupełniające BlastGen.

BlastGen i EmbryoGen zapewniają pełną hodowlę od zapłodnienia do transferu zarodka w stadium blastocysty w warunkach wyjątkowo bliskich naturalnym.

Publikacje naukowe dowodzą, że po zastosowaniu tego zestawu mediów do hodowli zarodków zwiększa szansę na implantację oraz uzyskanie ciąży klinicznej – aż o 44%!

embryogen-zarodki

EmbryoGen

EmbryoGen stosowany jest od momentu zapłodnienia do etapu ok. 8 komórek (dzień 3 rozwoju). Poprawia komunikację komórek zarodka ze sobą ułatwiając tworzenie się blastocyst.

BlastGen

BlastGen stosuje się między 3 a 6 dniem hodowli, a więc od etapu kilku komórek (cleavage stage) do blastocysty. Można go stosować także do transferu zarodka. Jest pierwszym na świecie medium stosowanym do etapu blastocysty zawierającym GM-CSF (Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor), w porównaniu do EmbryoGen zawiera dodatkową porcję cytokiny, co jeszcze bardziej ułatwia zagnieżdżenie zarodka i uzyskanie ciąży.

1.Ziebe et al., A randomized clinical trial to evaluate the effect of granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) in embryo culture medium for in vitro fertilization. Fertil Steril. 2013 May;99(6):1600-9.

Zarządzaj plikami cookies