UMOWA PODPISANA: „Gminny Program dla Mieszkańców Krakowa”

CZYTAJ DALEJ
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25 kwietnia 2022 r. pomiędzy Parens Kraków a Gminą Miejską Kraków została zawarta umowa na realizację "Gminnego Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego dla Mieszkańców Krakowa".

Z informacji otrzymanej z Urzędu Miasta Krakowa wynika, iż nabór do Programu rozpocznie się w jednolitym dla wszystkich Realizatorów terminie, na przełomie kwietnia i maja 2022 r. Dokumentem podstawowym w procesie kwalifikacji do Programu jest Wniosek składany u Realizatora.


Pobierz wzór wniosku: Program UMK-wniosek (komplet dla pary)


WAŻNE !

Parens Kraków nie może przyjąć wypełnionego Wniosku przed terminem, który wskaże Urząd Miasta Krakowa.
O terminie rozpoczęcia naboru Wniosków powiadomimy niezwłocznie po otrzymaniu tej informacji.

 

Więcej informacji o programie można znaleźć TUTAJ - KLIKNIJ.

Zarządzaj plikami cookies