IMSI oraz MSOME w Centrum Leczenia Niepłodności PARENS

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami na temat IMSI - technika zapłodnienia in vitro, która pozwala na selekcję morfologiczną plemników, dzięki zastosowaniu mikroskopu o bardzo dużym powiększeniu (6000x) oraz MSOME, czyli ocenie ruchomych plemników, dzięki której możliwe jest stwierdzenie obecności lub braku wakuol w obszarze jądrowym plemnika. 

IMSI (intracytoplasmic morphologically selected sperm injection)

IMSI to technika zapłodnienia in vitro, która pozwala na selekcję morfologiczną plemników, dzięki zastosowaniu mikroskopu o bardzo dużym powiększeniu (6000x). Mikroskop musi być wyposażony także w kontrast Nomarskiego oraz obiektyw x100.

Wskazania do IMSI

 • nieprawidłowy wynik badania MSOME
 • podwyższona fragmentacja chromatyny
 • nawracające poronienia
 • powtarzające się braki implantacji
 • globozoospermia
 • słaba jakość zarodków w poprzednim podejściu, niski odsetek blastocyst w dn. 5

Zastosowanie IMSI, według literatury, poprawia wskaźnik ciąż u par, u których wcześniej występowały niepowodzenia implantacji oraz u pacjentów z nieprawidłową fragmentacją DNA plemników. Lepsza jest także jakość zarodków, wskaźnik implantacji, a zmniejsza się wskaźnik poronień.

Według doniesień naukowych wykorzystanie IMSI w przypadku pacjentów z globozoospermią, umożliwia znalezienie plemników z niewielkimi akrosomami, które stają się widoczne przy dużym powiększeniu. Także w przypadku kobiet powyżej 35 r.ż. wybór dobrej jakości plemnika dzięki IMSI ma większe znaczenie, co znalazło potwierdzenie w publikacjach naukowych.

Nie zaleca się stosowania IMSI rutynowo, chociaż w przypadkach normozoospermii IMSI może zostać zastosowane, gdy ocena MSOME wskazuje na niski odsetek lub brak prawidłowych plemników bez widocznych wakuol.

Ocenie podlegają:

 • akrosom i region postakrosomalny – akrosom powinien być wyraźnie widoczny, zajmować między 40 a 70% powierzchni główki, dopuszczalne jest występowanie do dwóch niewielkich wakuol (do 20% powierzchni główki), brak wakuol w regionie postakrosomalnym
 • wstawka z mitochondriami – wstawka symetrycznie przyczepiona do główki, wolna od kropli cytoplazmatycznych, nie złamana
 • witka – nie może być zrolowana, krótka, podwójna lub złamana
 • jądro komórkowe – gładkie, symetryczne, owalne, zawiera nie więcej niż jedną wakuolę o powierzchni poniżej 4% obszaru główki (chociaż pojawiają się doniesienia naukowe, według których dopiero duże wakuole, tzw. LNV – large nuclear vacuoles, o wielkości zajmującej ponad 50% powierzchni jądrowej główki, uważa się za nieprawidłowe)

Poniżej zaprezentowano mikroskop stosowany podczas techniki IMSI.

IMSI

 


MSOME (Motile Sperm Organelles Morphology Examination)

MSOME to ocena ruchomych plemników, dzięki której możliwe jest stwierdzenie obecności lub braku wakuol w obszarze jądrowym plemnika. Analizie podlega kształt i wielkość plemnika: powinien być owalny, z widocznym akrosomem zajmującym 40-70% obszaru główki, bez obecnych nieprawidłowości w rejonie wstawki i witki, bez dużych kropli cytoplazmatycznych. Ocena jest podobna do tej przeprowadzanej w trakcie seminogramu, jednak główna różnica polega na stwierdzeniu obecności i określeniu wielkości wakuol jądrowych, które dzięki powiększeniu nawet ponad 6000x są dobrze widoczne.

Ocena MSOME jest stosowana:

 • jako element rozszerzonej analizy nasienia np. po stwierdzeniu nieprawidłowej chromatyny plemnikowej, teratozoospermii
 • w przypadku wcześniejszych nieudanych prób in vitro, poronień, braków implantacji
 •  

Badania naukowe wskazują na powiązanie obecności wakuol jądrowych z dysfunkcją jąder plemników w wyniku niższego potencjału mitochondrialnego, z utratą integralności DNA, wyższym wskaźnikiem aneuploidii oraz przede wszystkim - z nieprawidłowościami w kondensacji chromatyny.

Ocena następuje wg klasyfikacji Vanderzwalmen et. al., 2008:

 • stopień 1 – brak wakuol, prawidłowy kształt plemnika
 • stopień 2 – maksymalnie dwie małe wakuole, prawidłowy kształt plemnika
 • stopień 3 – więcej niż dwie małe wakuole lub przynajmniej jedna duża wakuola, prawidłowy kształt plemnika
 • stopień 4 – duże wakuole oraz nieprawidłowy kształt główki plemnika

W przypadku nieprawidłowego wyniku (poniżej 4% plemników prawidłowych, 1 stopnia), w trakcie zabiegu zapłodnienia in vitro, możliwe jest zastosowanie metody IMSI, która pozwala na wybór plemników o najlepszej budowie.

msome2

msome

 

Zarządzaj plikami cookies