"

Gminny Program Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego dla mieszkańców Krakowa na rok 2022

Grafika Leczenie Niepłodności skorygowana-1Dziś (25.03.2022 r.) na stronach informacyjnych Miasta Krakowa ogłoszono wyniki konkursu ofert na realizację Gminnego Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego dla mieszkańców Krakowa na rok 2022. Z radością informujemy, że jako Centrum Parens w Krakowie zostaliśmy wybrani jednym z realizotorów Programu. Aktualnie oczekujemy na podpisanie umowy z Miastem Kraków.

Zasadnicze warunki Programu.

W ramach Programu przewidziano jednokrotne dofinansowanie do jednej z następujących procedur:
1. procedura zapłodnienia pozaustrojowa w ramach dawstwa partnerskiego lub niepartnerskiego - maksymalne dofinansowanie 5000 zł
2. procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych anonimowej dawczyni - maksymalne dofinansowanie 5000 zł
3. procedura adopcji zarodka - maksymalne dofinansowanie- 2500 zł

Istotne kryteria kwalifikacji par do Programu:

 • wiek kobiety od 20 do 42 lat (wg roku urodzenia)
 • spełnienie warunku podstawowego zapisanego w Ustawie o leczeniu niepłodności, który brzmi :
  "Leczenie niepłodności w drodze procedury zapłodnienia pozaustrojowego może być podejmowane po wyczerpaniu innych metod leczenia prowadzonych przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Procedurę zapłodnienia pozaustrojowego można
  podejmować bez wyczerpania innych metod leczenia i w terminie krótszym niż 12 miesięcy od rozpoczęcia leczenia niepłodności, jeżeli zgodnie z aktualną wiedzą medyczną nie jest możliwe uzyskanie ciąży w wyniku zastosowania tych metod"
 • wyrażenie zgody na pokrycie kosztów kriokonserwacji materiału biologicznego oraz zobowiązanie do ponoszenia kosztów przechowywania kriokonserwowanego materiału biologicznego
 • zobowiązanie do informowania o wynikach leczenia, ciąży, sytuacji zdrowotnej dziecka
 • status mieszkańca miasta Krakowa

Istotne kryteria wykluczenia par z Programu:

 • potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy - FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL;
 • nieodpowiednia reakcja na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji;
 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
 • brak macicy

Szczegółowy opis Programu znajduje się na stronach Urzędu Miasta Krakowa:
KLIKNIJ TUTAJ

Grafika Leczenie Niepłodności skorygowana-1


AKTUALIZACJA

Pobierz wzór wniosku i zapoznaj się z dodatkowymi informacjami KLIKNIJ TUTAJ