Collegium Medium UJ i PARENS we wspólnym projekcie badawczym

CZYTAJ DALEJ

Centrum Leczenia Niepłodności PARENS wraz z Zakładem Diagnostyki Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie realizują projekt badawczy „Rola Nrf2 w regulacji stresu oksydacyjnego, jako narzędzia oceny jakości nasienia w niepłodności męskiej”. Celem badania rozwój diagnostyki męskiej niepłodności oraz optymalizacja metod badania nasienia.

O projekcie badawczym

Nrf2 jest wewnątrzkomórkowym czynnikiem transkrypcyjnym, regulującym ekspresję wielu genów kodujących m.in. enzymy antyoksydacyjne, oraz mechanizmy obronne przeciwko stresowi oksydacyjnemu. Ponieważ równowaga oksydacyjno-antyoksydacyjna odgrywa rolę w medycynie reprodukcyjnej człowieka, a fizjologiczna rola Nrf2 w plemnikach nie została jeszcze ustalona - postawiliśmy sobie za cel zbadanie funkcji Nrf2 w nasieniu męskim. W plemnikach określona zostanie ekspresja Nrf2 i poziomy wybranych wskaźników oksydacyjno-antyoksydacyjnych.

Cele projektu:

  • opracowanie i optymalizacja metod badania stanu oksydacyjno-antyoksydacyjnego w ocenie jakości plemników (narzędzie wspierające w leczeniu niepłodności oraz prognozowaniu skuteczności/powodzenia zabiegów in vitro),
  • ocena poziomu aktywacji/hamowania Nrf2 zależnie od poziomu stresu oksydacyjnego w nasieniu męskim, (co może stanowić wyjaśnienie zwiększającej się niepłodności męskiej zależnej od osłabienia elementów obrony antyoksydacyjnej plemników),
  • opracowanie, jak również późniejsza optymalizacja testów biochemicznych in vitro, służących określeniu stanu oksydacyjno-antyoksydacyjnego związanego z regulacją funkcji życiowych plemników.

Kto może zostać zakwalifikowany do badania?

W badaniu mogą wziąć udział pary, w których mężczyzna ma więcej niż 25 lat, lecz mnie niż 40 lat, zaś kobieta jest poniżej 35 roku życia oraz u pary nie stwierdzono żeńskiej przyczyny niepłodności.

Warunki, które muszą być spełnione przez mężczyznę, biorącego udział w projekcie:

  • nie przyjmowanie przez okres 3 miesięcy poprzedzających włączenie do badania następujących leków: antybiotyków, niesteroidowych leków przeciwzapalnych, kortykosteroidów,
  • brak zdiagnozowanych stanów zapalnych (dotyczących dróg rodnych, czy jamy brzusznej),
  • co najmniej 6 miesięcy od przebytych chorób i stanów zapalnych (dotyczących dróg rodnych) oraz zabiegów chirurgicznych,
  • rzucenie palenia co najmniej 3 miesiące od włączenia do badania,
  • objętość ejakulatu co najmniej 1,5 ml.

Udział w projekcie jest dobrowolny i polega na polega na oddaniu próbki nasienia przez Pacjenta – w badaniu wykorzystywana jest część materiału, lecz po wykonaniu badań laboratoryjnych / preparatyce nasienia do procedury ICSI.


Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w Centrum Leczenia Niepłodności PARENS. Mamy nadzieję, że zdecydują się Państwo wesprzeć badania prowadzone razem z Uniwersytetem Jagiellońskim, by w przyszłości diagnozowanie oraz leczenie niepłodności było jeszcze bardziej skuteczne.

Zespół Medyczny Centrum Leczenia Niepłodności PARENS


Odwiedź Centrum Leczenia Niepłodności PARENS także na Facebooku KLIKNIJ

parens facebook

Zarządzaj plikami cookies