Badanie fragmentacji chromatyny plemników

CZYTAJ DALEJ

Drodzy Pacjenci! Informujemy, że ze względu na sezon urlopowy Laboratorium Centrum Parens w Krakowie nie będzie wykonywać badania fragmentacji chromatyny plemników (fragmentacji DNA) metodą cytometrii przepływowej (SCSA). Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami. 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Z uwagi na sezon urlopowy, w lipcu Laboratorium Centrum Parens w Krakowie NIE będzie wykonywać badania fragmentacji chromatyny plemników (fragmentacji DNA) metodą cytometrii przepływowej (SCSA).  Przez cały miesiąc będzie możliwość wykonania tego badania inną metodą - Halosperm (inaczej SCD).

Obie metody badają integralność DNA w plemnikach i są stosowane zarówno w praktyce klinicznej, jak i w badaniach naukowych.


CZYM RÓŻNI SIĘ BADANIE SCSA OD BADANIA SCD?

Różnice widoczne są w procedurach wykonania tych badań oraz ostatecznej analizie wyniku:

  • metoda cytometrii przepływowej (SCSA) wykorzystuje do analizy przyrząd zwany cytometrem, a badaniu poddawanych jest kilka tysięcy plemników.
  • metoda Halosperm (SCD) polega na analizie kilkuset plemników i na podstawie obecności lub braku tzw. halo, diagnosta laboratoryjny oblicza odsetek plemników z fragmentacją DNA.

WAŻNE! Prosimy także o zwrócenie uwagi na podane na wyniku wartości referencyjne, które także są różne dla obu tych technik.


Zarządzaj plikami cookies