"

Bank nasienia

Centrum Leczenia Niepłodności PARENS nieprzerwanie od 2005 roku współpracuje z największą na świecie bazą dawców nasienia Cryos. W naszej ofercie znajduje się również nasienie z European Sperm Bank.

Nasi dawcy są zwykłymi, fizycznie i psychicznie zdrowymi mężczyznami wywodzącymi się z szerokiej populacji osobników. Większość z nich jest studentami wyższych uczelni. Każdy dawca spełnił rygorystyczne warunki selekcji i pomyślnie przeszedł wymagane badania zanim jego nasienie zostało zaakceptowane. Za oddane nasienie dawcy otrzymali tylko niewielkie wynagrodzenie i mamy powody wierzyć w to, że są oni osobami, którzy chcą pomóc innym.

Dawcy są w pełni poinformowani o działalności banku nasienia i podpisali kontrakt deklarując w nim, że nie należą do grup narażonych na ryzyko kontaktu z AIDS i ponad to, że są zdecydowani być dawcami nasienia dla bezdzietnych par dla potrzeb przeprowadzenia procedur rozrodu wspomaganego. Dawcy zrzekają się wszelkich praw rodzicielskich i odpowiedzialności. Dawcy zdecydowanie deklarują również gwarancję swojej anonimowości.

Badania, które przechodzą wszyscy mężczyźni, chcący zostać dawcami

Przed zakwalifikowaniem, dawcy badani są w kierunku Chlamydii i przeciwciał przeciwko HIV-I i II, HTLV-I jak również wirusowe zapalenie wątroby typu B (antygen HbsAg) i wirusowe zapalenie wątroby typu C (HCV-Ab). Grupa krwi (ABO) i kariotyp (46, XY) są również zbadane.

W specyficznych sytuacjach bank nasienia przeprowadza też inne testy związane z dziedziczeniem chorób (niedokrwistość sierpowata, Thalassemia, choroba Tay Sachs, mukowiscydoza).

Przeprowadzany jest pełny wywiad (ze szczególnym uwzględnieniem możliwości dziedzicznego przenoszenia chorób) i informacje zapisywane są w kartotece dawcy. Każdy dawca jest egzaminowany i zatwierdzany przez lekarza.

Co trzy miesiące dawcy testowani są ponownie w kierunku chorób przenoszonych drogą płciową: HIV-I i II, syfilis (WR), rzeżączka (GC), Wirusowe zapalenie wątroby, typ B i C oraz Chlamydia.

Dane dawcy, które znajdują się w rejestrze banku nasienia: numer dawcy, kolor oczu, kolor włosów, wzrost, waga ciała, ciała, rasa, wygląd indywidualny (m.in. karnacja), profil psychologiczny, wiek, wykształcenie/rodzaj wykonywanej pracy lub kierunek studiów, grupa krwi, kariotyp, negatywne wyniki testów w kierunku Chlamydii, rzeżączki, HbsAg, HCV-Ab, syfilis, HIV-I i II, HTLV-I i możliwość innych testów.

Nasienie pozostaje zamrożone w kwarantannie co najmniej 6 miesięcy. Po tym czasie dawca ponownie badany jest w kierunku HIV i jeśli wynik jest negatywny, nasienie może być przekazane do użytku.

Rejestracja:
12 665 37 77

Pon. – Pt.: 8.00-19.00
Sob.: 8.00-12.00

<