PESA (Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration)

niechirurgiczne pobranie plemników z najądrza.