Morula

stadium rozwoju zarodkowego poprzedzający blastocystę. Czwarty dzień rozwoju zarodka.