Mitoza

typ podziału komórkowego. Dotyczy komórek somatycznych.

Morfologia nasienia

mikroskopowa ocena budowy plemników w badanym nasieniu