MESA (Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration)

mikrochirurgiczne pobranie plemników z najądrza w celu użycia ich do zabiegu ICSI.