Macica Dwurożna (Bicornuate Uterus)

wrodzone zniekształcenie macicy gdzie w jej górnej części jest ona rozdwojona.