Hysteroskopia

zabieg, w czasie którego lekarz używając hysteroskopu (urządzenie światłowodowe) sprawdza stan macicy.