FET (Frozen Embryo Transfer)

transfer mrożonych zarodków po ich uprzednim rozmrożeniu.