Embriolog

Naukowiec lub klinicysta zajmujący się rozwojem zarodków.