ART (Assisted Reproductive Technology)

Technologia (Techniki) Wspomaganego Rozrodu. Szereg procedur zastosowanych w celu uzyskania ciąży (koncepcji), podczas stosowania których pomija się stosunek płciowy.