"

Porady/artykuły

powrót

Ocena zarodków w systemie Time Lapse – cykl LABORATORIUM OD KUCHNI 6/6


|| ARTYKUŁ numer 6 z cyklu ||

Przedstawiamy Państwu cykl artykułów o nazwie LABORATORIUM OD KUCHNI. Zdajemy sobie sprawę, że podczas spotkania z naszymi lekarzami i embriologami, przekazywane jest Państwu sporo ważnych informacji na temat przebiegu zapłodnienia in vitro. Każda wizyta to także stres – czy wszystko się powiedzie? Co powie lekarz? Czy wszystko zapamiętam? Takich pytań jest wiele…

Zespół Medyczny Centrum Leczenia Niepłodności PARENS przygotował dla Państwa cykl 6 artykułów, dzięki którym będą mogli Państwo przypomnieć sobie ważne informacje, które zostały przekazane Państwu podczas wizyty w PARENS. Mogą Państwo spokojnie przeczytać je w domowym zaciszu, a gdy pojawią się dodatkowe pytania, zawsze mogą je Państwo zadać podczas kolejnego spotkania z naszymi specjalistami.

Zespół Medyczny Centrum Leczenia Niepłodności PARENS


Monitoring rozwoju zarodków w inkubatorze Time Lapse trwa przez cały czas – wbudowana kamera wykonuje zdjęcia co 5 minut. Z połączenia zdjęć powstaje film, który jest analizowany przez certyfikowanego embriologa klinicznego.

Dzięki temu, że zarodki „podglądamy” praktycznie przez cały czas,  możemy wychwycić pewne zjawiska praktycznie niemożliwe do zaobserwowania przy klasycznym systemie oceny w 1., 3., i 5. dniu rozwoju. Pozwala to już w czasie pierwszych 3 dni na określenie prawdopodobieństwa rozwoju zarodka do stadium blastocysty, jego implantacji, ryzyka wad genetycznych oraz ryzyka poronienia. Dzięki takiej analizie, embriolog dokładnie wie, który spośród zarodków jest najlepszy, najsilniejszy i ma największy potencjał rozwojowy.

A: Ocena punktów czasowych

B: Ocena morfokinetyczna wg algorytmu

W wielu badaniach naukowych, podczas których porównywano to, który z wyżej opisanych punktów czasowych jest ważniejszy, a który mniej ważny, okazało się, że istnieją pewne zależności. W naszym laboratorium wdrożyliśmy algorytm, w którym analizując kilka spośród wielu tzw. checkpointów (czasowych punktów kontrolnych), oceniamy zarodek w skali 1-4:

C: Nieprawiłowości w czasie rozwoju zarodka

Poza czasem, w jakim zarodek osiąga kolejne stadia rozwoju, embriolog zwraca uwagę na pewne wydarzenia, które mogą mieć wpływ na dalsze losy zarodka:

mu2c2

Zdjęcie – Zarodek dwukomórkowy, w jednej z komórek widoczna multinukleacja

Podział jednego blastomeru na trzy (DUC, direct uneven cleavage) – każda komórka zarodka powinna dzielić się na dwie komórki potomne – na tym polega mitoza, z której mechanizmu odpytywali nas nauczyciele na lekcjach biologii.

Jeśli jeden z blastomerów podzieli się od razu na trzy komórki, świadczy to o zaburzeniach wewnątrzkomórkowego mechanizmu kontroli podziałów, co jest tym bardziej niekorzystne, im wcześniej się wydarzy.

Gdy zygota podzieli się na trzy komórki, to najgorszy z możliwych schematów i taki zarodek ma bardzo niewielkie szanse na to, że w ogóle rozwinie się do stadium blastocysty.

Embriolog za wystąpienie zjawiska direct cleavage także obniża ocenę morfokinetyczną o 0,5 punkta, ponieważ wzrasta ryzyko wystąpienia zaburzeń chromosomowych w zarodku i spada wskaźnik implantacji.

schemat9

Schemat – Podział jednego blastomeru na trzy (u góry w przypadku zarodka złożonego z jednej komórki, poniżej w zarodku zbudowanym z dwóch komórek)

Połączenie dwóch blastomerów (RC, reverse cleavage) – to tak, jakby komórka była „niezdecydowana” – najpierw się podzieliła, a potem komórki potomne znowu połączyły się ze sobą. Co prawda nie jest to wydarzenie korzystne, ale ocena morfokinetyczna pozostaje bez zmian – embriolog jedynie odnotuje w protokole fakt zaistnienia reverse cleavage, ponieważ nie ma ono aż tak poważnych skutków, jak dwa poprzednie zjawiska.

schemat10

Schemat – Podział, a następnie ponowne połączenie blastomerów


Więcej informacji o hodowli w systemie Time Lapse, możecie znaleźć w artykule:

Całodobowy system monitorowania zarodów Time-Lapse

powrót

Rejestracja:
12 665 37 77

Pon. – Czw.: 8.00-19.00
Pt.: 8:00 – 17:00
Sob.: 8.00-12.00

<