"

Aktualności

powrót

IMSI oraz MSOME w Centrum Leczenia Niepłodności PARENS11-02-2020


Zapraszamy do zapoznania się z materiałami na temat IMSI – technika zapłodnienia in vitro, która pozwala na selekcję morfologiczną plemników, dzięki zastosowaniu mikroskopu o bardzo dużym powiększeniu (6000x) oraz MSOME, czyli ocenie ruchomych plemników, dzięki której możliwe jest stwierdzenie obecności lub braku wakuol w obszarze jądrowym plemnika. 

IMSI (intracytoplasmic morphologically selected sperm injection)

IMSI to technika zapłodnienia in vitro, która pozwala na selekcję morfologiczną plemników, dzięki zastosowaniu mikroskopu o bardzo dużym powiększeniu (6000x). Mikroskop musi być wyposażony także w kontrast Nomarskiego oraz obiektyw x100.

Wskazania do IMSI

Zastosowanie IMSI, według literatury, poprawia wskaźnik ciąż u par, u których wcześniej występowały niepowodzenia implantacji oraz u pacjentów z nieprawidłową fragmentacją DNA plemników. Lepsza jest także jakość zarodków, wskaźnik implantacji, a zmniejsza się wskaźnik poronień.

Według doniesień naukowych wykorzystanie IMSI w przypadku pacjentów z globozoospermią, umożliwia znalezienie plemników z niewielkimi akrosomami, które stają się widoczne przy dużym powiększeniu. Także w przypadku kobiet powyżej 35 r.ż. wybór dobrej jakości plemnika dzięki IMSI ma większe znaczenie, co znalazło potwierdzenie w publikacjach naukowych.

Nie zaleca się stosowania IMSI rutynowo, chociaż w przypadkach normozoospermii IMSI może zostać zastosowane, gdy ocena MSOME wskazuje na niski odsetek lub brak prawidłowych plemników bez widocznych wakuol.

Ocenie podlegają:

Poniżej zaprezentowano mikroskop stosowany podczas techniki IMSI.

IMSI


MSOME (Motile Sperm Organelles Morphology Examination)

MSOME to ocena ruchomych plemników, dzięki której możliwe jest stwierdzenie obecności lub braku wakuol w obszarze jądrowym plemnika. Analizie podlega kształt i wielkość plemnika: powinien być owalny, z widocznym akrosomem zajmującym 40-70% obszaru główki, bez obecnych nieprawidłowości w rejonie wstawki i witki, bez dużych kropli cytoplazmatycznych. Ocena jest podobna do tej przeprowadzanej w trakcie seminogramu, jednak główna różnica polega na stwierdzeniu obecności i określeniu wielkości wakuol jądrowych, które dzięki powiększeniu nawet ponad 6000x są dobrze widoczne.

Ocena MSOME jest stosowana:

Badania naukowe wskazują na powiązanie obecności wakuol jądrowych z dysfunkcją jąder plemników w wyniku niższego potencjału mitochondrialnego, z utratą integralności DNA, wyższym wskaźnikiem aneuploidii oraz przede wszystkim – z nieprawidłowościami w kondensacji chromatyny.

Ocena następuje wg klasyfikacji Vanderzwalmen et. al., 2008:

W przypadku nieprawidłowego wyniku (poniżej 4% plemników prawidłowych, 1 stopnia), w trakcie zabiegu zapłodnienia in vitro, możliwe jest zastosowanie metody IMSI, która pozwala na wybór plemników o najlepszej budowie.

msome2

msome

 

powrót

Rejestracja:
12 665 37 77

Pon. – Pt.: 8.00-19.00
Sob.: 8.00-12.00

<