Personel

LEKARZE GINEKOLODZY

Dr n. med. Jarosław Janeczko

więcej

Dr n. med. Jarosław Janeczko

Ukończył Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując w Klinice Endokrynologii i Płodności CM UJ w Krakowie. Odbywał staż w CNY Fertility Center w Syracuse w USA. Założyciel oraz współwłaściciel GMW EMBRIO w Opolu oraz MEDICOR Kliniki Macierzyństwa w Rzeszowie. Założyciel i właściciel Kliniki IVF - obecnie Centrum Leczenia Niepłodności PARENS w Krakowie. Jest członkiem ESHRE (European Society for Humman Reproduction and Embryology) oraz członkiem i współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu.

Dr hab. n. med. Tomasz Milewicz

więcej

Dr hab. n. med. Tomasz Milewicz

Dyrektor Medyczny Grupy Medycznej PARENS. Specjalista ginekologii i położnictwa, specjalista endokrynologii; zastępca kierownika Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej Szpitala Uniwersyteckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autor ponad 100 prac naukowych. Członek Europejskiego Towarzystwa Endokrynologii (ESE), Europejskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (ESHRE).

Dr n. med. Marta Kiałka

więcej

Dr n. med. Marta Kiałka

Ukończyła Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie. Na co dzień pracownik Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Nauczyciel akademicki w Klinice Ginekologii i Położnictwa Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestniczka licznych konferencji naukowych i kursów w zakresie ginekologii i położnictwa. Autorka prac i publikacji naukowych.
Członek ESE (European Society of Endorcinology). Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała na podstawie obronionej pracy doktorskiej z zakresu patogenezy i leczenia zespołu policystycznych jajników.
Główny obszar zainteresowań zawodowych to diagnostyka i leczenie niepłodności.

Lek. med. Estera Kłosowicz

więcej

Lek. med. Estera Kłosowicz

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie medycyny oraz dietetyki. Obecnie lekarz rezydent w Oddziale Klinicznym Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie poza pracą zawodową, zajmuje się działalnością dydaktyczną oraz naukową. Jest członkiem ESHRE (European Society for Human Reproduction and Embryology) oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE).

Lek. med. Dawid Maduzia

więcej

Lek. med. Dawid Maduzia

Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Część studiów medycznych odbył we Francji w Université de Strasbourg. Pracownik naukowy Collegium Medicum UJ. Pracownik Szpitala Uniwersyteckiego UJ CM w Krakowie przy ul. Kopernika 23 oraz Szpitala im. R. Czerwiakowskiego na Siemiradzkiego. Nauczyciel akademicki Katedry Anatomii UJ CM. Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego(PTG).

Posiada Certyfikat Kolposkopowy Europejskiej Federacji Kolposkopii. Stały uczestnik konferencji naukowych i kursów ultrasonografii w zakresie ginekologii i położnictwa.

Główne pola zainteresowań medycznych: leczenie niepłodności, nowotwory narządu rodnego, ich profilaktyka i leczenie.

Lek. med. Krzysztof Janowiec

więcej

Lek. med. Krzysztof Janowiec

Absolwent Wydziału Lekarskiego CMUJ w Krakowie. Aktualnie zatrudniony w Klinice Ginekologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Część szkolenia specjalizacyjnego odbył w Klinice Położnictwa i Perinatologii CMUJ. Nauczyciel akademicki. Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Stały uczestnik konferencji naukowych i kursów ultrasonografii w zakresie ginekologii i położnictwa.
Posiada certyfikaty: Certyfikat IOTA (International Ovarian Tumor Analysis), Certyfikat laseroterapii pochwy i laserowego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu - FOTONA Intima.
Główne zainteresowania medyczne: niepłodność, ultrasonografia, patologia ciąży, nowotwory narządu rodnego oraz ich profilaktyka i leczenie.

Dr n. med. Grzegorz Jordan

więcej

Dr n. med. Grzegorz Jordan

Specjalista Ginekolog Położnik. Studia medyczne oraz studia doktoranckie ukończył na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbył liczne praktyki i staże zagraniczne m.in. w Tajwanie, Meksyku i USA.
Specjalizację z Położnictwa i Ginekologii zrealizował w Zespole Klinik Położniczo-Ginekologicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie równocześnie był zatrudniony jako pracownik naukowo-dydaktyczny przy Katedrze Ginekologii i Położnictwa Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Na co dzień pracuje w Oddziale Patologii Ciąży Szpitala Ujastek w Krakowie. Posiada Certyfikat Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

LEKARZE UROLODZY

Lek. med. Tomasz Wiatr

więcej

Lek. med. Tomasz Wiatr

Ukończył Wydział Lekarski Collegium Medicum w Krakowie. Z wyróżnieniem zdał Europejski Egzamin Specjalizacyjny (Fellow of the European Board of Urology). Obecnie pracuje w Oddziale Klinicznym Urologii i Urologii Ogólnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Pola zainteresowań medycznych: uroonkologia, zastosowanie technik minimalnie inwazyjnych i andrologia.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Sekcji Endourologii i ESWL, Europejskiego Towarzystwa Urologicznego i Polskiego Towarzystwa Andrologicznego.

lek. med. Mateusz Ostachowski

więcej

lek. med. Mateusz Ostachowski

Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracuje w Oddziale Klinicznym Urologii i Urologii Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Fundacio Puigvert w Barcelonie, Komfo Anokye Teaching Hospital w Kumasi (Ghana) oraz w Krymskim Szpitalu Uniwersyteckim w Symferopolu (Ukraina).
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU) oraz Polskiego Towarzystwa Andrologicznego. Regularnie uczestniczy w konferencjach naukowych i kursach w zakresie andrologii i urologii. Autor publikacji naukowych i doniesień zjazdowych.
Główne pola zainteresowań medycznych: leczenie niepłodności, uroonkologia, andrologia

ANESTEZJOLOG

Lek. Med. Jerzy Świątek

więcej

Lek. Med. Jerzy Świątek

Informacje pojawią się wkrótce

PERSONEL LABORATORIUM

Joanna Patrylak

więcej

Joanna Patrylak

Kierownik laboratorium w Centrum Parens. Posiada certyfikat starszego embriologa klinicznego ESHRE oraz tytuł diagnosty laboratoryjnego potwierdzony wpisem do ogólnopolskiego rejestru diagnostów laboratoryjnych. Ukończyła biotechnologię stosowaną na krakowskim Uniwersytecie Rolniczym. Jest członkiem ESHRE (European Society for Human Reproduction and Embriology) oraz ASRM (American Society for Reproductive Medicine). Podczas studiów w ramach działalności w Kole Naukowym Zootechników badała przebieg folikulogenezy i oogenezy. Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła studia na kierunku Analityka Medyczna, na Wydziale Farmaceutycznym.

Zofia Zalewska - Rzemieniec

więcej

Zofia Zalewska - Rzemieniec

Jest magistrem inżynierem biotechnologii stosowanej ze specjalizacją biotechnologia i rozród zwierząt. Ukończyła Biotechnologię - Studia Międzywydziałowe na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. W czasie studiów pracowała jako wolontariusz i brała udział w doświadczeniach w Laboratorium Hodowli Komórek i Tkanek in vitro prowadzonych w ramach wielu projektów badawczych. Jest członkiem ESHRE (European Society for Humman Reproduction and Embryology) oraz ASRM (American Society for Reproductive Medicine). Uczestniczyła w Sympozjum Endokrynologii Rozrodczości, Uniwersytet Jagieloński w Krakowie. Brała udział w szkoleniu Optimizing Your IVF Success. Embryo Culture, Quality Control and Vitrification. Göteborg, Sweden zorganizowanym przez firmę Vitrolife. Posiada certyfikat embriologa klinicznego ESHRE.

Ewa Adaś

więcej

Ewa Adaś

Wiedzę praktyczną z dziedziny fizjologii rozrodu oraz biotechnologiczne umiejętności laboratoryjne, uzyskała pracując pod kierownictwem Wojtka Polańskiego, wysokiej klasy specjalisty-embriologa, organizatora i wieloletniego konsultanta laboratorium embriologicznego Centrum Leczenia Niepłodności PARENS. Posiada długoletnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej (laboratoria hematologiczne, biochemiczne, preparatyka krwi pępowinowej). Jest członkiem ESHRE (European Society for Human Reproduction and Embryology). Brała udział w VIII Ogólnopolskim Sympozjum Andrologicznym oraz odbyła kurs doskonalący w zakresie diagnostyki andrologicznej Europejskiej Akademii Andrologii w Instytucie Endokrynologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Aneta Macur

więcej

Aneta Macur

Posiada certyfikat embriologa klinicznego ESHRE oraz prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła kierunek Biologia ze specjalizacją Genetyka i Biologia Rozrodu. W czasie studiów zajmowała się badaniami budowy morfologicznej i biochemicznej wrzeciona podziałowego w oocytach oraz skutków zaburzeń przebiegu mejozy w komórkach jajowych na płodność i powstawanie potworniaków jajnika.

Ewelina Bąk

więcej

Ewelina Bąk

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, ukończyła studia na kierunku Analityka Medyczna na Wydziale Farmaceutycznym. Posiada aktualne prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. potwierdzone wpisem do ogólnopolskiego rejestru diagnostów laboratoryjnych. W czasie studiów uczestniczyła w kursie z zakresu immunologii rozrodu.

POŁOŻNE

Małgorzata Goździk

więcej

Małgorzata Goździk

Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego w Krakowie, Wydział Położnych. Ukończony licencjat z Położnictwa Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zakończone studia magisterskie na tym samym wydziale. Uczestniczyła w kursie cytologii i reanimacji. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe - praca w Szpitalu im. G. Narutowicza na Oddziale Położniczo-Noworodkowym oraz w Klinice Leczenia Niepłodności Macierzyństwo. Od 2007 r. w Centrum Leczenia Niepłodności PARENS. Koordynator procedur ART w Centrum Leczenia Niepłodności PARENS.

Małgorzata Kołton

więcej

Małgorzata Kołton

Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego w Zamościu, Wydział Położnych. Ukończona specjalizacja ginekologiczno-położnicza w Lublinie. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe - praca w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Zamościu na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym. W latach 2000-2003 r. GEM Sp. z o.o. jako wdrożeniowiec systemu szpitalnego w szpitalu im. J. Dietla w Krakowie. 2003-2005 w Klinice Leczenia Niepłodności Macierzyństwo. Od 2005 r. w Centrum
Leczenia Niepłodności PARENS.

Aneta Walczak

więcej

Aneta Walczak

Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego w Krakowie. Posiada wieloletnie, wielodziedzinowe doświadczenie zawodowe. W swej karierze zawodowej pracowała między innymi na Oddziale Intensywnej Terapii i na Oddziale Położniczym Szpitala im. Narutowicza w Krakowie, w przychodni Szpitala św. Rafała w Krakowie, w Poradni Ginekologiczno-Położniczej i Poradni kardiologicznej krakowskiego Centrum Medycyny Profilaktycznej. Ukończyła kursy z zakresu pielęgniarstwa rodzinnego, szczepień noworodków, interpretacji wyników EKG i z zakresu reanimacji.
Obecnie w trakcie specjalizacji ginekologiczno- położniczej dla położnych.

Małgorzata Hermińska-Kuźnik

więcej

Małgorzata Hermińska-Kuźnik

Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego w Krakowie, Wydział Położnych oraz ukończony licencjat z Położnictwa Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestniczyła w kursie cytologii i reanimacji. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe - praca w Szpitalu im. G. Narutowicza na Oddziale Noworodkowym, Szpitalu im. L. Rydygiera na Oddziale Chirurgii ogólnej oraz w Centrum Medycznym Medicover. Od 2006 r. w Szpitalu im. R. Czerwiakowskiego na Oddziale Położniczo-Noworodkowym oraz w Centrum Leczenia Niepłodności PARENS.

Barbara Starowicz

więcej

Barbara Starowicz

Magister Położnictwa Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka studium podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego o kierunku Prawo Medyczne i Bioetyka. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej zdobyte między innymi w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym, Szpitalu Uniwersyteckim na Oddziale Patologii Noworodka.
Od 2011 roku pracuje w Centrum Medycznym Medicover, od 2016 roku związana zawodowo również z Centrum Leczenia Niepłodności PARENS.

Renata Noworyta

więcej

Renata Noworyta

Absolwentka Wydziału Położnictwa Medycznego Studium Zawodowego w Krakowie oraz licencjat Wydziału Położnictwa Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego oraz kwalifikacje w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Od 1990 roku pracuje zawodowo na bloku operacyjno-porodowym NZOZ Szpitala na Siemiradzkiego w Krakowie. Od 2005 r. jest członkiem zespołu anestezjologicznego w Centrum
Leczenia Niepłodności PARENS.

Rejestratorki medyczne

Agnieszka Starzyk-Piziak

więcej

Agnieszka Starzyk-Piziak

Profil w przygotowaniu.

Joanna Regulska

więcej

Joanna Regulska

Profil w przygotowaniu.

Rejestracja:
12 665 37 77

Pon. – Pt.: 8.00-19.00
Sob.: 8.00-12.00

<